Re: bonnie++ uninterruptible under heavy I/O load

From: Simone Piunno
Date: Fri Mar 11 2005 - 09:23:38 EST


Alle 14:29, venerdì 11 marzo 2005, Baruch Even ha scritto:

> echo t > /proc/sysrq-trigger

Before killing bonnie:

0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff801452d0>{kthread+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

aio/0 S ffff8100f577a200 0 295 13 296 292
(L-TLB)
ffff81000c0e3e58 0000000000000046 0000000000000071 0000000000000070
ffff8101ffe58130 ffff8101ffe58820 ffff8101ffe58a98 0000000000000000
0000000000000000 0000000000010000
Call Trace:<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff80141281>{worker_thread+305}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff801453a9>{kthread+217} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0} <ffffffff801452d0>{kthread+0}
<ffffffff8010e07b>{child_rip+0}
aio/1 S 00000000017116c9 0 296 13 307 295
(L-TLB)
ffff81000c0e5e58 0000000000000046 0000000100000000 0000000000000189
ffff81000c010e10 ffff8101ffe58130 ffff8101ffe583a8 0000000000000001
0000000000000000 0000000000010000
Call Trace:<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff80141281>{worker_thread+305}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff801453a9>{kthread+217} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0} <ffffffff801452d0>{kthread+0}
<ffffffff8010e07b>{child_rip+0}
kswapd1 S 0000000001743095 0 293 1 294 204
(L-TLB)
ffff81000c0e1ea8 0000000000000046 0000000100000002 00000000000001ee
ffff81000c010e10 ffff8101ffe59600 ffff8101ffe59878 0000000000000001
0000000000000001 0000000000000000
Call Trace:<ffffffff801589d5>{kswapd+293}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff801588b0>{kswapd+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

kswapd0 S 0000000001740ba5 0 294 1 303 293
(L-TLB)
ffff8101ffe5bea8 0000000000000046 0000000000000078 0000000000000176
ffff8100f5795580 ffff8101ffe58f10 ffff8101ffe59188 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000000
Call Trace:<ffffffff801589d5>{kswapd+293}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff801588b0>{kswapd+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

jfsIO S 0000000000000000 0 303 1 304 294
(L-TLB)
ffff8100048bdeb8 0000000000000046 0000000000000075 00000000000001ad
ffff81000c011500 ffff81000c0f7640 ffff81000c0f78b8 ffffffff805c03e0
ffffffff805c03e8 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8026878b>{jfsIOWait+283}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff80268670>{jfsIOWait+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

jfsCommit S ffffffff806ec6a8 0 304 1 305 303
(L-TLB)
ffff8101ffee5eb8 0000000000000046 0000000000000075 00000000000001ae
ffff81000c011500 ffff81000c0f6f50 ffff81000c0f71c8 ffffffff805c03e0
ffffffff805c03e8 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8026b811>{jfs_lazycommit+593}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff8026b5c0>{jfs_lazycommit+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

jfsCommit S 0000000000000000 0 305 1 306 304
(L-TLB)
ffff8100048bfeb8 0000000000000046 0000000000000075 000000000000012f
ffff81000c011500 ffff81000c0f6860 ffff81000c0f6ad8 ffffffff805c03e0
ffffffff805c03e8 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8026b811>{jfs_lazycommit+593}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff8026b5c0>{jfs_lazycommit+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

jfsSync S 0000000000000001 0 306 1 311 305
(L-TLB)
ffff8101ffee7ea8 0000000000000046 0000000000000075 0000000000000183
ffff81000c011500 ffff81000c0f6170 ffff81000c0f63e8 ffffffff805c03e0
ffffffff805c03e8 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8026bc88>{jfs_sync+600}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff8026ba30>{jfs_sync+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

xfslogd/0 S ffff81000c0c3e00 0 307 13 308 296
(L-TLB)
ffff8101ffee9e58 0000000000000046 0000000000000071 000000000000007c
ffff8100048c0f90 ffff8100048c1680 ffff8100048c18f8 0000000000000000
0000000000000000 0000000000010000
Call Trace:<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff80141281>{worker_thread+305}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff801453a9>{kthread+217} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0} <ffffffff801452d0>{kthread+0}
<ffffffff8010e07b>{child_rip+0}
xfslogd/1 S ffff8100048e77f0 0 308 13 309 307
(L-TLB)
ffff8100048c3e58 0000000000000046 000000010000007d 000000000000008f
ffff8101ffeee1f0 ffff8100048c0f90 ffff8100048c1208 0000000000000001
0000000000000096 0000000000000003
Call Trace:<ffffffff8012c0e3>{__wake_up+67}
<ffffffff802c4560>{pagebuf_iodone_work+0}
<ffffffff802c4560>{pagebuf_iodone_work+0}
<ffffffff80141281>{worker_thread+305}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0} <ffffffff801453a9>{kthread+217}
<ffffffff8010e083>{child_rip+8} <ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff801452d0>{kthread+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

xfsdatad/0 S ffff81000c0c3c00 0 309 13 310 308
(L-TLB)
ffff8101ffeebe58 0000000000000046 0000000000000071 0000000000000064
ffff8100048c01b0 ffff8100048c08a0 ffff8100048c0b18 0000000000000000
0000000000000000 0000000000010000
Call Trace:<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff80141281>{worker_thread+305}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff801453a9>{kthread+217} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0} <ffffffff801452d0>{kthread+0}
<ffffffff8010e07b>{child_rip+0}
xfsdatad/1 S 00000000018038d0 0 310 13 309
(L-TLB)
ffff8101ffeede58 0000000000000046 0000000100000000 0000000000000125
ffff81000c010e10 ffff8100048c01b0 ffff8100048c0428 0000000000000001
0000000000000000 0000000000010000
Call Trace:<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff80141281>{worker_thread+305}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff801453a9>{kthread+217} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0} <ffffffff801452d0>{kthread+0}
<ffffffff8010e07b>{child_rip+0}
xfsbufd S 00000001000c5d03 0 311 1 387 306
(L-TLB)
ffff8100048c7e98 0000000000000046 000000000000007d 0000000000000103
ffff8101ff515540 ffff8101ffeef6c0 ffff8101ffeef938 ffff8100f526c428
ffff8100f526aaf0 0000000000000292
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff802c5a99>{pagebuf_daemon+153}
<ffffffff8010e083>{child_rip+8} <ffffffff801182e0>{flat_send_IPI_mask+0}
<ffffffff802c5a00>{pagebuf_daemon+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

kseriod S 0000000002b6872e 0 387 1 460 311
(L-TLB)
ffff8100048edeb8 0000000000000046 0000000000000077 00000000000001f8
ffff8100f5795580 ffff8101ffeeefd0 ffff8101ffeef248 0000000000001158
ffff8100f5795580 ffff8101ffeeefd0
Call Trace:<ffffffff80354ce7>{serio_thread+455}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff80354b20>{serio_thread+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

xfssyncd S 00000001000c7054 0 460 1 675 387
(L-TLB)
ffff8101ffc79e88 0000000000000046 000000010000007d 00000000000004f8
ffff8101ffeee1f0 ffff8100f56f9700 ffff8100f56f9978 0000000000000000
ffff8101051515d8 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff802cac79>{xfssyncd+153}
<ffffffff802cb1e0>{linvfs_fill_super+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff802cb1e0>{linvfs_fill_super+0} <ffffffff802b9cd0>{xfs_root+0}
<ffffffff802cabe0>{xfssyncd+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

xfssyncd S 00000001000cae78 0 675 1 676 460
(L-TLB)
ffff8101ff295e88 0000000000000046 000000010000007d 0000000000000505
ffff8101ffeee1f0 ffff8101ff539150 ffff8101ff5393c8 0000000000000000
ffff81010510ac98 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff802cac79>{xfssyncd+153}
<ffffffff802cb1e0>{linvfs_fill_super+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff802cb1e0>{linvfs_fill_super+0} <ffffffff802b9cd0>{xfs_root+0}
<ffffffff802cabe0>{xfssyncd+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

xfssyncd S 00000001000caed9 0 676 1 1512 675
(L-TLB)
ffff8101ff2b7e88 0000000000000046 000000010000007d 000000000000045d
ffff8101ff538a60 ffff8101053c03b0 ffff8101053c0628 0000000000000000
ffff81010510a5d8 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff802cac79>{xfssyncd+153}
<ffffffff802cb1e0>{linvfs_fill_super+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff802cb1e0>{linvfs_fill_super+0} <ffffffff802b9cd0>{xfs_root+0}
<ffffffff802cabe0>{xfssyncd+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

syslog-ng R running task 0 1512 1 1728 676 (NOTLB)
ntpd S ffff810004929380 0 1728 1 1822 1512
(NOTLB)
ffff8101febc1d88 0000000000000086 000000010000007d 000000000000141a
ffff8101ffeee1f0 ffff8101053d71d0 ffff8101053d7448 ffff8101053d71d0
00000010febc1db8 0000000000000282
Call Trace:<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28}
<ffffffff803dabf3>{datagram_poll+35} <ffffffff80413b2f>{udp_poll+15}
<ffffffff80182477>{do_select+999} <ffffffff80181fa0>{__pollwait+0}
<ffffffff80182845>{sys_select+885} <ffffffff8010d2f9>{sys_rt_sigreturn+553}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
master S 00000101aa142085 0 1822 1 1839 1875 1728
(NOTLB)
ffff8101fe0d5d88 0000000000000086 0000000100000074 00000000000019c9
ffff8100f56f9010 ffff8101ff538370 ffff8101ff5385e8 0000000000000282
0000000100000000 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff8012c0e3>{__wake_up+67}
<ffffffff80182845>{sys_select+885} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

pickup S 00000001000ddceb 0 1839 1822 1840
(NOTLB)
ffff8101fe5efd88 0000000000000082 000000010000007d 00000000000000a3
ffff8101ffeee1f0 ffff8100f56f9010 ffff8100f56f9288 0000000000000000
00000000000000d0 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
qmgr S 000000ef4b3774bc 0 1840 1822 1839
(NOTLB)
ffff8101fe123d88 0000000000000082 0000000100000286 0000000000001609
ffff81000c010e10 ffff8101053d78c0 ffff8101053d7b38 0000000000000000
00000000000000d0 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S ffff8101fdc0bc80 0 1875 1 1995 1915 1822
(NOTLB)
ffff8101fdc3bd88 0000000000000082 0000000100000074 0000000000000717
ffff810004ae0170 ffff8101053a67a0 ffff8101053a6a18 0000000000000000
00000000000000d0 0000000000000286
Call Trace:<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80150bce>{__get_free_pages+14}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
cron S 00000001000cae17 0 1915 1 1932 1875
(NOTLB)
ffff8101fe2d5ee8 0000000000000082 000000010000007a 00000000000007f4
ffff8101ff538a60 ffff8101ff514760 ffff8101ff5149d8 0000000000000000
0000000000000008 0000000000000292
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff80139ed2>{sys_nanosleep+194}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
agetty S ffff8101ff314000 0 1932 1 1934 1915
(NOTLB)
ffff81010520dd78 0000000000000082 0000000000000075 00000000000066f3
ffff8101ff539840 ffff8101ffeee8e0 ffff8101ffeeeb58 0000000000000001
00000000000000ff ffffffff8032de34
Call Trace:<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80130949>{release_console_sem+393}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28}
<ffffffff80333c67>{read_chan+1143} <ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032e286>{tty_read+214} <ffffffff8016f0a1>{vfs_read+193}
<ffffffff8016f383>{sys_read+83} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

agetty S ffff8101fe363000 0 1934 1 1935 1932
(NOTLB)
ffff8101fefa7d78 0000000000000082 0000000100000075 0000000000003c4c
ffff8101053a60b0 ffff8100f56f8230 ffff8100f56f84a8 0000000000000001
00000000000000ff ffffffff8032de34
Call Trace:<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80130949>{release_console_sem+393}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28}
<ffffffff80333c67>{read_chan+1143} <ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032e286>{tty_read+214} <ffffffff8016f0a1>{vfs_read+193}
<ffffffff8016f383>{sys_read+83} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

agetty S ffff8101fe9c1000 0 1935 1 1936 1934
(NOTLB)
ffff8101fe953d78 0000000000000082 0000000000000075 0000000000004254
ffff8101ffeee8e0 ffff8101053d8720 ffff8101053d8998 0000000000000001
00000000000000ff ffffffff8032de34
Call Trace:<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80130949>{release_console_sem+393}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28}
<ffffffff80333c67>{read_chan+1143} <ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032e286>{tty_read+214} <ffffffff8016f0a1>{vfs_read+193}
<ffffffff8016f383>{sys_read+83} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

agetty S 00000006ce68f5ba 0 1936 1 1937 1935
(NOTLB)
ffff8101fe8c5d78 0000000000000082 0000000100000074 0000000000002e90
ffff8101053a6e90 ffff8101053a60b0 ffff8101053a6328 0000000000000001
00000000000000ff ffffffff8032de34
Call Trace:<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80130949>{release_console_sem+393}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28}
<ffffffff80333c67>{read_chan+1143} <ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032e286>{tty_read+214} <ffffffff8016f0a1>{vfs_read+193}
<ffffffff8016f383>{sys_read+83} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

agetty S 00000006ce6ced34 0 1937 1 1938 1936
(NOTLB)
ffff8101fe95dd78 0000000000000086 0000000100000004 00000000000028c8
ffff81000c010e10 ffff8101053a6e90 ffff8101053a7108 0000000000000001
00000000000000ff ffffffff8032de34
Call Trace:<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80130949>{release_console_sem+393}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28}
<ffffffff80333c67>{read_chan+1143} <ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032e286>{tty_read+214} <ffffffff8016f0a1>{vfs_read+193}
<ffffffff8016f383>{sys_read+83} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

agetty S 00000006ce79c7c7 0 1938 1 1937
(NOTLB)
ffff8101fe903d78 0000000000000086 0000000000000005 0000000000002440
ffffffff80512a80 ffff8101ff539840 ffff8101ff539ab8 0000000000000000
00000000000000ff ffffffff8032de34
Call Trace:<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80130949>{release_console_sem+393}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28}
<ffffffff80333c67>{read_chan+1143} <ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032e286>{tty_read+214} <ffffffff8016f0a1>{vfs_read+193}
<ffffffff8016f383>{sys_read+83} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

sshd S 7fffffffffffffff 0 1995 1875 1997 2004
(NOTLB)
ffff8101fe391be8 0000000000000086 0000000100000075 000000000000003f
ffff8101ff514e50 ffff8101ff514070 ffff8101ff5142e8 ffff8101ff6a3000
ffff8100f550c4c0 ffffffff8044bf77
Call Trace:<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80145863>{prepare_to_wait+35}
<ffffffff8044c5dd>{unix_stream_recvmsg+621}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff803d43c6>{sock_aio_read+278}
<ffffffff802f574d>{__up_read+29} <ffffffff802a25b8>{xfs_iunlock+104}
<ffffffff8016efad>{do_sync_read+173} <ffffffff801779c9>{cdev_get+9}
<ffffffff80177b42>{chrdev_open+338} <ffffffff8016e566>{dentry_open+230}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8016e64e>{filp_open+62}
<ffffffff8016f0b4>{vfs_read+212} <ffffffff8016f383>{sys_read+83}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S 000000f4d37eed09 0 1997 1995 1998
(NOTLB)
ffff8101fe2edd88 0000000000000082 0000000100000073 0000000000000a23
ffff8101053d6ae0 ffff8101ff514e50 ffff8101ff5150c8 ffffffff805c9a80
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032f130>{tty_poll+176} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
bash S 000000f4d3886297 0 1998 1997 2040
(NOTLB)
ffff8101fdcade58 0000000000000082 0000000100000074 0000000000003b0c
ffff8101ffeee1f0 ffff8101053d6ae0 ffff8101053d6d58 ffffffff8012a6eb
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff8012a6eb>{try_to_wake_up+555}
<ffffffff80134375>{do_wait+3477}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S 7fffffffffffffff 0 2004 1875 2006 2013 1995
(NOTLB)
ffff8101fdc4bbe8 0000000000000086 0000000100000075 000000000000003e
ffff8101053d63f0 ffff810004a65600 ffff810004a65878 ffff8101ff6e1c00
ffff8101feed7a80 ffffffff8044bf77
Call Trace:<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80145863>{prepare_to_wait+35}
<ffffffff8044c5dd>{unix_stream_recvmsg+621}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff803d43c6>{sock_aio_read+278}
<ffffffff802f574d>{__up_read+29} <ffffffff802a25b8>{xfs_iunlock+104}
<ffffffff8016efad>{do_sync_read+173} <ffffffff801779c9>{cdev_get+9}
<ffffffff80177b42>{chrdev_open+338} <ffffffff8016e566>{dentry_open+230}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8016e64e>{filp_open+62}
<ffffffff8016f0b4>{vfs_read+212} <ffffffff8016f383>{sys_read+83}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S ffff8101053d2580 0 2006 2004 2007
(NOTLB)
ffff8101fdca7d88 0000000000000086 000000010000007d 0000000000000e88
ffff8101ffeee1f0 ffff8101053d63f0 ffff8101053d6668 ffffffff805c9a80
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032f130>{tty_poll+176} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
bash S 000000f5d3de228e 0 2007 2006 2041
(NOTLB)
ffff8101fdd0be58 0000000000000082 0000000000000075 000000000000366c
ffff8101ff515540 ffff8101053d9500 ffff8101053d9778 ffffffff8012a6eb
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff8012a6eb>{try_to_wake_up+555}
<ffffffff80134375>{do_wait+3477}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S 7fffffffffffffff 0 2013 1875 2015 2022 2004
(NOTLB)
ffff8101fdc8bbe8 0000000000000082 0000000100000075 000000000000004a
ffff810004a64f10 ffff810004a64130 ffff810004a643a8 ffff8101fff81600
ffff8101feefb980 ffffffff8044bf77
Call Trace:<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80145863>{prepare_to_wait+35}
<ffffffff8044c5dd>{unix_stream_recvmsg+621}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff803d43c6>{sock_aio_read+278}
<ffffffff802f574d>{__up_read+29} <ffffffff802a25b8>{xfs_iunlock+104}
<ffffffff8016efad>{do_sync_read+173} <ffffffff801779c9>{cdev_get+9}
<ffffffff80177b42>{chrdev_open+338} <ffffffff8016e566>{dentry_open+230}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8016e64e>{filp_open+62}
<ffffffff8016f0b4>{vfs_read+212} <ffffffff8016f383>{sys_read+83}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S ffff8101053d2b80 0 2015 2013 2016
(NOTLB)
ffff8101fdd03d88 0000000000000086 000000010000007b 0000000000000f48
ffff8101ff538a60 ffff810004a64f10 ffff810004a65188 ffffffff805c9a80
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032f130>{tty_poll+176} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
bash S 000000f805c8e919 0 2016 2015 2042
(NOTLB)
ffff8101fdd91e58 0000000000000082 0000000000000075 00000000000039af
ffff8101ff538a60 ffff8101053d8030 ffff8101053d82a8 ffffffff8012a6eb
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff8012a6eb>{try_to_wake_up+555}
<ffffffff80134375>{do_wait+3477}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S 7fffffffffffffff 0 2022 1875 2024 2031 2013
(NOTLB)
ffff8101fdd17be8 0000000000000086 0000000100000075 0000000000000042
ffff810004a64820 ffff810004ae1640 ffff810004ae18b8 ffff8101ff6a3600
ffff8101fef4d680 ffffffff8044bf77
Call Trace:<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80145863>{prepare_to_wait+35}
<ffffffff8044c5dd>{unix_stream_recvmsg+621}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff803d43c6>{sock_aio_read+278}
<ffffffff802f574d>{__up_read+29} <ffffffff802a25b8>{xfs_iunlock+104}
<ffffffff8016efad>{do_sync_read+173} <ffffffff801779c9>{cdev_get+9}
<ffffffff80177b42>{chrdev_open+338} <ffffffff8016e566>{dentry_open+230}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8016e64e>{filp_open+62}
<ffffffff8016f0b4>{vfs_read+212} <ffffffff8016f383>{sys_read+83}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S 00000101f1a03a59 0 2024 2022 2025
(NOTLB)
ffff8101fdda5d88 0000000000000082 0000000100000074 0000000000001df5
ffff810004ae0860 ffff810004a64820 ffff810004a64a98 ffffffff805c9a80
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032f130>{tty_poll+176} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
bash S 000000fcb9e5834b 0 2025 2024 2045
(NOTLB)
ffff8101fde17e58 0000000000000082 0000000000000074 00000000000029c0
ffff8100f56f8920 ffff8101053d8e10 ffff8101053d9088 ffffffff8012a6eb
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff8012a6eb>{try_to_wake_up+555}
<ffffffff80134375>{do_wait+3477}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S 7fffffffffffffff 0 2031 1875 2033 2022
(NOTLB)
ffff8101fde59be8 0000000000000082 0000000100000075 0000000000000040
ffff810004ae0f50 ffff810004ae0170 ffff810004ae03e8 ffff8101ff6e1400
ffff8101feefb980 ffffffff8044bf77
Call Trace:<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80145863>{prepare_to_wait+35}
<ffffffff8044c5dd>{unix_stream_recvmsg+621}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff803d43c6>{sock_aio_read+278}
<ffffffff802f574d>{__up_read+29} <ffffffff802a25b8>{xfs_iunlock+104}
<ffffffff8016efad>{do_sync_read+173} <ffffffff801779c9>{cdev_get+9}
<ffffffff80177b42>{chrdev_open+338} <ffffffff8016e566>{dentry_open+230}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8016e64e>{filp_open+62}
<ffffffff8016f0b4>{vfs_read+212} <ffffffff8016f383>{sys_read+83}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S 000000f36435fbf4 0 2033 2031 2034
(NOTLB)
ffff8101fde1dd88 0000000000000086 0000000100000286 00000000000009b5
ffff81000c010e10 ffff810004ae0f50 ffff810004ae11c8 0000000000000000
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032f130>{tty_poll+176} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
bash S 000000f36435ca31 0 2034 2033
(NOTLB)
ffff8101fdeadd78 0000000000000086 0000000000000000 0000000000073c59
ffffffff80512a80 ffff8101053a7580 ffff8101053a77f8 0000000000000001
ffff810100143c30 ffffffff8014d16c
Call Trace:<ffffffff8014d16c>{filemap_nopage+396}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28} <ffffffff80333c67>{read_chan+1143}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8032e286>{tty_read+214} <ffffffff8016f0a1>{vfs_read+193}
<ffffffff8016f383>{sys_read+83} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

md5sum R running task 0 2040 1998 (NOTLB)
md5sum R running task 0 2041 2007 (NOTLB)
bonnie++ R running task 0 2042 2016 (NOTLB)
su S ffff8100f56f8a30 0 2045 2025 2046
(NOTLB)
ffff8100f5261e58 0000000000000086 000000000000007d 000000000000095c
ffff8101ff515540 ffff8100f56f8920 ffff8100f56f8b98 ffffffff8010c5bf
0000000000000000 0000000000000000
Call Trace:<ffffffff8010c5bf>{copy_thread+79}
<ffffffff80141eaf>{attach_pid+47}
<ffffffff80134375>{do_wait+3477} <ffffffff8012aab0>{finish_task_switch+64}
<ffffffff8013db31>{do_sigaction+577}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8013dea1>{sys_rt_sigaction+113}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
bash R running task 0 2046 2045 (NOTLB)
After killall -9 bonnie++:ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff801588b0>{kswapd+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

kswapd0 S 0000010e4d18709e 0 294 1 303 293
(L-TLB)
ffff8101ffe5bea8 0000000000000046 0000000000000073 0000000000021cf9
ffff8101ffeef6c0 ffff8101ffe58f10 ffff8101ffe59188 0000000000000000
0000000000000000 ffff8101ffe5bf10
Call Trace:<ffffffff801589d5>{kswapd+293}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff801588b0>{kswapd+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

jfsIO S 0000000000000000 0 303 1 304 294
(L-TLB)
ffff8100048bdeb8 0000000000000046 0000000000000075 00000000000001ad
ffff81000c011500 ffff81000c0f7640 ffff81000c0f78b8 ffffffff805c03e0
ffffffff805c03e8 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8026878b>{jfsIOWait+283}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff80268670>{jfsIOWait+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

jfsCommit S ffffffff806ec6a8 0 304 1 305 303
(L-TLB)
ffff8101ffee5eb8 0000000000000046 0000000000000075 00000000000001ae
ffff81000c011500 ffff81000c0f6f50 ffff81000c0f71c8 ffffffff805c03e0
ffffffff805c03e8 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8026b811>{jfs_lazycommit+593}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff8026b5c0>{jfs_lazycommit+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

jfsCommit S 0000000000000000 0 305 1 306 304
(L-TLB)
ffff8100048bfeb8 0000000000000046 0000000000000075 000000000000012f
ffff81000c011500 ffff81000c0f6860 ffff81000c0f6ad8 ffffffff805c03e0
ffffffff805c03e8 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8026b811>{jfs_lazycommit+593}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff8026b5c0>{jfs_lazycommit+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

jfsSync S 0000000000000001 0 306 1 311 305
(L-TLB)
ffff8101ffee7ea8 0000000000000046 0000000000000075 0000000000000183
ffff81000c011500 ffff81000c0f6170 ffff81000c0f63e8 ffffffff805c03e0
ffffffff805c03e8 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8026bc88>{jfs_sync+600}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff8026ba30>{jfs_sync+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

xfslogd/0 S ffff81000c0c3e00 0 307 13 308 296
(L-TLB)
ffff8101ffee9e58 0000000000000046 0000000000000071 000000000000007c
ffff8100048c0f90 ffff8100048c1680 ffff8100048c18f8 0000000000000000
0000000000000000 0000000000010000
Call Trace:<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff80141281>{worker_thread+305}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff801453a9>{kthread+217} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0} <ffffffff801452d0>{kthread+0}
<ffffffff8010e07b>{child_rip+0}
xfslogd/1 S ffff8100048e79b0 0 308 13 309 307
(L-TLB)
ffff8100048c3e58 0000000000000046 000000010000007d 0000000000000378
ffff8101ffeee1f0 ffff8100048c0f90 ffff8100048c1208 0000000000000001
0000000000000096 0000000000000003
Call Trace:<ffffffff8012c0e3>{__wake_up+67}
<ffffffff802c4560>{pagebuf_iodone_work+0}
<ffffffff802c4560>{pagebuf_iodone_work+0}
<ffffffff80141281>{worker_thread+305}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0} <ffffffff801453a9>{kthread+217}
<ffffffff8010e083>{child_rip+8} <ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff801452d0>{kthread+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

xfsdatad/0 S ffff81000c0c3c00 0 309 13 310 308
(L-TLB)
ffff8101ffeebe58 0000000000000046 0000000000000071 0000000000000064
ffff8100048c01b0 ffff8100048c08a0 ffff8100048c0b18 0000000000000000
0000000000000000 0000000000010000
Call Trace:<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff80141281>{worker_thread+305}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff801453a9>{kthread+217} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0} <ffffffff801452d0>{kthread+0}
<ffffffff8010e07b>{child_rip+0}
xfsdatad/1 S 00000000018038d0 0 310 13 309
(L-TLB)
ffff8101ffeede58 0000000000000046 0000000100000000 0000000000000125
ffff81000c010e10 ffff8100048c01b0 ffff8100048c0428 0000000000000001
0000000000000000 0000000000010000
Call Trace:<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff80141281>{worker_thread+305}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff80141150>{worker_thread+0}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0}
<ffffffff801453a9>{kthread+217} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff801453f0>{keventd_create_kthread+0} <ffffffff801452d0>{kthread+0}
<ffffffff8010e07b>{child_rip+0}
xfsbufd S 00000001000d6cfc 0 311 1 387 306
(L-TLB)
ffff8100048c7e98 0000000000000046 000000000000007d 000000000000005e
ffff8101ff515540 ffff8101ffeef6c0 ffff8101ffeef938 0000000000000010
0000000000000292 0000000000000292
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff802c5a99>{pagebuf_daemon+153}
<ffffffff8010e083>{child_rip+8} <ffffffff801182e0>{flat_send_IPI_mask+0}
<ffffffff802c5a00>{pagebuf_daemon+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

kseriod S 0000000002b6872e 0 387 1 460 311
(L-TLB)
ffff8100048edeb8 0000000000000046 0000000000000077 00000000000001f8
ffff8100f5795580 ffff8101ffeeefd0 ffff8101ffeef248 0000000000001158
ffff8100f5795580 ffff8101ffeeefd0
Call Trace:<ffffffff80354ce7>{serio_thread+455}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff80354b20>{serio_thread+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

xfssyncd S 00000001000dcfe4 0 460 1 675 387
(L-TLB)
ffff8101ffc79e88 0000000000000046 000000010000007d 0000000000000461
ffff8101ffeee1f0 ffff8100f56f9700 ffff8100f56f9978 0000000000000000
ffff8101051515d8 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff802cac79>{xfssyncd+153}
<ffffffff802cb1e0>{linvfs_fill_super+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff802cb1e0>{linvfs_fill_super+0} <ffffffff802b9cd0>{xfs_root+0}
<ffffffff802cabe0>{xfssyncd+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

xfssyncd S 00000001000d98d8 0 675 1 676 460
(L-TLB)
ffff8101ff295e88 0000000000000046 000000010000007d 0000000000000417
ffff8101ffeee1f0 ffff8101ff539150 ffff8101ff5393c8 0000000000000000
ffff81010510ac98 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff802cac79>{xfssyncd+153}
<ffffffff802cb1e0>{linvfs_fill_super+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff802cb1e0>{linvfs_fill_super+0} <ffffffff802b9cd0>{xfs_root+0}
<ffffffff802cabe0>{xfssyncd+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

xfssyncd S 00000001000d99e8 0 676 1 1512 675
(L-TLB)
ffff8101ff2b7e88 0000000000000046 000000010000007d 00000000000003ef
ffff8101ffeee1f0 ffff8101053c03b0 ffff8101053c0628 0000000000000000
ffff81010510a5d8 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff802cac79>{xfssyncd+153}
<ffffffff802cb1e0>{linvfs_fill_super+0} <ffffffff8010e083>{child_rip+8}
<ffffffff802cb1e0>{linvfs_fill_super+0} <ffffffff802b9cd0>{xfs_root+0}
<ffffffff802cabe0>{xfssyncd+0} <ffffffff8010e07b>{child_rip+0}

syslog-ng R running task 0 1512 1 1728 676 (NOTLB)
ntpd S ffff810004929380 0 1728 1 1822 1512
(NOTLB)
ffff8101febc1d88 0000000000000086 000000010000007d 0000000000001127
ffff8101ffeee1f0 ffff8101053d71d0 ffff8101053d7448 ffff8101053d71d0
00000010fd1c6128 0000000000000286
Call Trace:<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28}
<ffffffff803dabf3>{datagram_poll+35} <ffffffff80413b2f>{udp_poll+15}
<ffffffff80182477>{do_select+999} <ffffffff80181fa0>{__pollwait+0}
<ffffffff80182845>{sys_select+885} <ffffffff8010d2f9>{sys_rt_sigreturn+553}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
master S 0000010f9dd79b07 0 1822 1 1839 1875 1728
(NOTLB)
ffff8101fe0d5d88 0000000000000086 0000000100000074 00000000000019b2
ffff8100f56f9010 ffff8101ff538370 ffff8101ff5385e8 0000000000000282
0000000100000000 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff8012c0e3>{__wake_up+67}
<ffffffff80182845>{sys_select+885} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

pickup S 00000001000ec74c 0 1839 1822 1840
(NOTLB)
ffff8101fe5efd88 0000000000000082 000000010000007d 00000000000000a4
ffff8101ffeee1f0 ffff8100f56f9010 ffff8100f56f9288 0000000000000000
00000000000000d0 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
qmgr S 000000ef4b3774bc 0 1840 1822 1839
(NOTLB)
ffff8101fe123d88 0000000000000082 0000000100000286 0000000000001609
ffff81000c010e10 ffff8101053d78c0 ffff8101053d7b38 0000000000000000
00000000000000d0 0000000000000296
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S ffff8101fdc0bc80 0 1875 1 1995 1915 1822
(NOTLB)
ffff8101fdc3bd88 0000000000000082 0000000100000074 0000000000000717
ffff810004ae0170 ffff8101053a67a0 ffff8101053a6a18 0000000000000000
00000000000000d0 0000000000000286
Call Trace:<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80150bce>{__get_free_pages+14}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
cron S 00000001000d9882 0 1915 1 1932 1875
(NOTLB)
ffff8101fe2d5ee8 0000000000000082 000000010000007d 0000000000001a70
ffff8101ffeee1f0 ffff8101ff514760 ffff8101ff5149d8 00000000422989b1
0000000000000000 0000000000000292
Call Trace:<ffffffff8013921d>{__mod_timer+317}
<ffffffff804a0c26>{schedule_timeout+166}
<ffffffff80139de0>{process_timeout+0} <ffffffff80139ed2>{sys_nanosleep+194}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
agetty S ffff8101ff314000 0 1932 1 1934 1915
(NOTLB)
ffff81010520dd78 0000000000000082 0000000000000075 00000000000066f3
ffff8101ff539840 ffff8101ffeee8e0 ffff8101ffeeeb58 0000000000000001
00000000000000ff ffffffff8032de34
Call Trace:<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80130949>{release_console_sem+393}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28}
<ffffffff80333c67>{read_chan+1143} <ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032e286>{tty_read+214} <ffffffff8016f0a1>{vfs_read+193}
<ffffffff8016f383>{sys_read+83} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

agetty S ffff8101fe363000 0 1934 1 1935 1932
(NOTLB)
ffff8101fefa7d78 0000000000000082 0000000100000075 0000000000003c4c
ffff8101053a60b0 ffff8100f56f8230 ffff8100f56f84a8 0000000000000001
00000000000000ff ffffffff8032de34
Call Trace:<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80130949>{release_console_sem+393}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28}
<ffffffff80333c67>{read_chan+1143} <ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032e286>{tty_read+214} <ffffffff8016f0a1>{vfs_read+193}
<ffffffff8016f383>{sys_read+83} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

agetty S ffff8101fe9c1000 0 1935 1 1936 1934
(NOTLB)
ffff8101fe953d78 0000000000000082 0000000000000075 0000000000004254
ffff8101ffeee8e0 ffff8101053d8720 ffff8101053d8998 0000000000000001
00000000000000ff ffffffff8032de34
Call Trace:<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80130949>{release_console_sem+393}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28}
<ffffffff80333c67>{read_chan+1143} <ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032e286>{tty_read+214} <ffffffff8016f0a1>{vfs_read+193}
<ffffffff8016f383>{sys_read+83} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

agetty S 00000006ce68f5ba 0 1936 1 1937 1935
(NOTLB)
ffff8101fe8c5d78 0000000000000082 0000000100000074 0000000000002e90
ffff8101053a6e90 ffff8101053a60b0 ffff8101053a6328 0000000000000001
00000000000000ff ffffffff8032de34
Call Trace:<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80130949>{release_console_sem+393}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28}
<ffffffff80333c67>{read_chan+1143} <ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032e286>{tty_read+214} <ffffffff8016f0a1>{vfs_read+193}
<ffffffff8016f383>{sys_read+83} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

agetty S 00000006ce6ced34 0 1937 1 1938 1936
(NOTLB)
ffff8101fe95dd78 0000000000000086 0000000100000004 00000000000028c8
ffff81000c010e10 ffff8101053a6e90 ffff8101053a7108 0000000000000001
00000000000000ff ffffffff8032de34
Call Trace:<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80130949>{release_console_sem+393}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28}
<ffffffff80333c67>{read_chan+1143} <ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032e286>{tty_read+214} <ffffffff8016f0a1>{vfs_read+193}
<ffffffff8016f383>{sys_read+83} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

agetty S 00000006ce79c7c7 0 1938 1 1937
(NOTLB)
ffff8101fe903d78 0000000000000086 0000000000000005 0000000000002440
ffffffff80512a80 ffff8101ff539840 ffff8101ff539ab8 0000000000000000
00000000000000ff ffffffff8032de34
Call Trace:<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80130949>{release_console_sem+393}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28}
<ffffffff80333c67>{read_chan+1143} <ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032e286>{tty_read+214} <ffffffff8016f0a1>{vfs_read+193}
<ffffffff8016f383>{sys_read+83} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

sshd S 7fffffffffffffff 0 1995 1875 1997 2004
(NOTLB)
ffff8101fe391be8 0000000000000086 0000000100000075 000000000000003f
ffff8101ff514e50 ffff8101ff514070 ffff8101ff5142e8 ffff8101ff6a3000
ffff8100f550c4c0 ffffffff8044bf77
Call Trace:<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80145863>{prepare_to_wait+35}
<ffffffff8044c5dd>{unix_stream_recvmsg+621}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff803d43c6>{sock_aio_read+278}
<ffffffff802f574d>{__up_read+29} <ffffffff802a25b8>{xfs_iunlock+104}
<ffffffff8016efad>{do_sync_read+173} <ffffffff801779c9>{cdev_get+9}
<ffffffff80177b42>{chrdev_open+338} <ffffffff8016e566>{dentry_open+230}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8016e64e>{filp_open+62}
<ffffffff8016f0b4>{vfs_read+212} <ffffffff8016f383>{sys_read+83}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S 000000f4d37eed09 0 1997 1995 1998
(NOTLB)
ffff8101fe2edd88 0000000000000082 0000000100000073 0000000000000a23
ffff8101053d6ae0 ffff8101ff514e50 ffff8101ff5150c8 ffffffff805c9a80
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032f130>{tty_poll+176} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
bash S 000000f4d3886297 0 1998 1997 2040
(NOTLB)
ffff8101fdcade58 0000000000000082 0000000100000074 0000000000003b0c
ffff8101ffeee1f0 ffff8101053d6ae0 ffff8101053d6d58 ffffffff8012a6eb
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff8012a6eb>{try_to_wake_up+555}
<ffffffff80134375>{do_wait+3477}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S 7fffffffffffffff 0 2004 1875 2006 2013 1995
(NOTLB)
ffff8101fdc4bbe8 0000000000000086 0000000100000075 000000000000003e
ffff8101053d63f0 ffff810004a65600 ffff810004a65878 ffff8101ff6e1c00
ffff8101feed7a80 ffffffff8044bf77
Call Trace:<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80145863>{prepare_to_wait+35}
<ffffffff8044c5dd>{unix_stream_recvmsg+621}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff803d43c6>{sock_aio_read+278}
<ffffffff802f574d>{__up_read+29} <ffffffff802a25b8>{xfs_iunlock+104}
<ffffffff8016efad>{do_sync_read+173} <ffffffff801779c9>{cdev_get+9}
<ffffffff80177b42>{chrdev_open+338} <ffffffff8016e566>{dentry_open+230}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8016e64e>{filp_open+62}
<ffffffff8016f0b4>{vfs_read+212} <ffffffff8016f383>{sys_read+83}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S ffff8101053d2580 0 2006 2004 2007
(NOTLB)
ffff8101fdca7d88 0000000000000086 000000010000007d 0000000000000e88
ffff8101ffeee1f0 ffff8101053d63f0 ffff8101053d6668 ffffffff805c9a80
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032f130>{tty_poll+176} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
bash S 000000f5d3de228e 0 2007 2006 2041
(NOTLB)
ffff8101fdd0be58 0000000000000082 0000000000000075 000000000000366c
ffff8101ff515540 ffff8101053d9500 ffff8101053d9778 ffffffff8012a6eb
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff8012a6eb>{try_to_wake_up+555}
<ffffffff80134375>{do_wait+3477}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S 7fffffffffffffff 0 2013 1875 2015 2022 2004
(NOTLB)
ffff8101fdc8bbe8 0000000000000082 0000000100000075 000000000000004a
ffff810004a64f10 ffff810004a64130 ffff810004a643a8 ffff8101fff81600
ffff8101feefb980 ffffffff8044bf77
Call Trace:<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80145863>{prepare_to_wait+35}
<ffffffff8044c5dd>{unix_stream_recvmsg+621}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff803d43c6>{sock_aio_read+278}
<ffffffff802f574d>{__up_read+29} <ffffffff802a25b8>{xfs_iunlock+104}
<ffffffff8016efad>{do_sync_read+173} <ffffffff801779c9>{cdev_get+9}
<ffffffff80177b42>{chrdev_open+338} <ffffffff8016e566>{dentry_open+230}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8016e64e>{filp_open+62}
<ffffffff8016f0b4>{vfs_read+212} <ffffffff8016f383>{sys_read+83}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S ffff8101053d2b80 0 2015 2013 2016
(NOTLB)
ffff8101fdd03d88 0000000000000086 000000010000007d 00000000000028ce
ffff8101ffeee1f0 ffff810004a64f10 ffff810004a65188 ffffffff805c9a80
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032f130>{tty_poll+176} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
bash S 000000f805c8e919 0 2016 2015 2042
(NOTLB)
ffff8101fdd91e58 0000000000000082 0000000000000075 00000000000039af
ffff8101ff538a60 ffff8101053d8030 ffff8101053d82a8 ffffffff8012a6eb
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff8012a6eb>{try_to_wake_up+555}
<ffffffff80134375>{do_wait+3477}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S 7fffffffffffffff 0 2022 1875 2024 2031 2013
(NOTLB)
ffff8101fdd17be8 0000000000000086 0000000100000075 0000000000000042
ffff810004a64820 ffff810004ae1640 ffff810004ae18b8 ffff8101ff6a3600
ffff8101fef4d680 ffffffff8044bf77
Call Trace:<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80145863>{prepare_to_wait+35}
<ffffffff8044c5dd>{unix_stream_recvmsg+621}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff803d43c6>{sock_aio_read+278}
<ffffffff802f574d>{__up_read+29} <ffffffff802a25b8>{xfs_iunlock+104}
<ffffffff8016efad>{do_sync_read+173} <ffffffff801779c9>{cdev_get+9}
<ffffffff80177b42>{chrdev_open+338} <ffffffff8016e566>{dentry_open+230}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8016e64e>{filp_open+62}
<ffffffff8016f0b4>{vfs_read+212} <ffffffff8016f383>{sys_read+83}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S 00000112092e5643 0 2024 2022 2025
(NOTLB)
ffff8101fdda5d88 0000000000000082 0000000100000074 0000000000001db3
ffff810004ae0860 ffff810004a64820 ffff810004a64a98 ffffffff805c9a80
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032f130>{tty_poll+176} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
bash S 000000fcb9e5834b 0 2025 2024 2045
(NOTLB)
ffff8101fde17e58 0000000000000082 0000000000000074 00000000000029c0
ffff8100f56f8920 ffff8101053d8e10 ffff8101053d9088 ffffffff8012a6eb
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff8012a6eb>{try_to_wake_up+555}
<ffffffff80134375>{do_wait+3477}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S 7fffffffffffffff 0 2031 1875 2033 2022
(NOTLB)
ffff8101fde59be8 0000000000000082 0000000100000075 0000000000000040
ffff810004ae0f50 ffff810004ae0170 ffff810004ae03e8 ffff8101ff6e1400
ffff8101feefb980 ffffffff8044bf77
Call Trace:<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff80145863>{prepare_to_wait+35}
<ffffffff8044c5dd>{unix_stream_recvmsg+621}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8044bf77>{unix_stream_sendmsg+711}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff803d43c6>{sock_aio_read+278}
<ffffffff802f574d>{__up_read+29} <ffffffff802a25b8>{xfs_iunlock+104}
<ffffffff8016efad>{do_sync_read+173} <ffffffff801779c9>{cdev_get+9}
<ffffffff80177b42>{chrdev_open+338} <ffffffff8016e566>{dentry_open+230}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8016e64e>{filp_open+62}
<ffffffff8016f0b4>{vfs_read+212} <ffffffff8016f383>{sys_read+83}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
sshd S ffff8101fdd465c0 0 2033 2031 2034
(NOTLB)
ffff8101fde1dd88 0000000000000086 000000010000007d 0000000000000da6
ffff8101ffeee1f0 ffff810004ae0f50 ffff810004ae11c8 ffffffff805c9a80
0000000000000000 0000000000000001
Call Trace:<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff8032f130>{tty_poll+176} <ffffffff80182477>{do_select+999}
<ffffffff80181fa0>{__pollwait+0} <ffffffff80182845>{sys_select+885}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
bash S ffff8101fde7b000 0 2034 2033
(NOTLB)
ffff8101fdeadd78 0000000000000086 000000000000007d 000000000000fc66
ffff8101ff515540 ffff8101053a7580 ffff8101053a77f8 ffff8101fde7b018
0000000000000096 ffffffff8032de34
Call Trace:<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116}
<ffffffff804a0b9e>{schedule_timeout+30}
<ffffffff8014573c>{add_wait_queue+28} <ffffffff80333c67>{read_chan+1143}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8032de34>{tty_ldisc_deref+116} <ffffffff8032e286>{tty_read+214}
<ffffffff8016f0a1>{vfs_read+193} <ffffffff8016f383>{sys_read+83}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
md5sum R running task 0 2040 1998 (NOTLB)
md5sum R running task 0 2041 2007 (NOTLB)
bonnie++ D ffff81010383f820 0 2042 2016
(NOTLB)
ffff8100f51d7248 0000000000000082 000000010000007d 000000000003bd42
ffff8101ffeee1f0 ffff8101ff538a60 ffff8101ff538cd8 0000000000000292
0000000000000292 0000000000000282
Call Trace:<ffffffff804a0b11>{io_schedule+49}
<ffffffff80365a8e>{get_request_wait+174}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8036697c>{__make_request+812}
<ffffffff80366f82>{generic_make_request+546}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8014f1e4>{mempool_alloc+164}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff80367088>{submit_bio+232} <ffffffff80173ee7>{bio_alloc+359}
<ffffffff804a1355>{_spin_unlock_irqrestore+5}
<ffffffff80171bbb>{submit_bh+283}
<ffffffff802c24d1>{xfs_submit_page+209}
<ffffffff802c220b>{xfs_map_at_offset+123}
<ffffffff802c2751>{xfs_convert_page+545} <ffffffff80367088>{submit_bio+232}
<ffffffff8014c415>{find_trylock_page+85}
<ffffffff802c302d>{xfs_page_state_convert+1501}
<ffffffff80285890>{xfs_bmbt_get_startblock+0}
<ffffffff802858d9>{xfs_bmbt_get_state+9}
<ffffffff802c35c8>{linvfs_writepage+184}
<ffffffff80192ea7>{mpage_writepages+535}
<ffffffff802c3510>{linvfs_writepage+0}
<ffffffff80191afb>{__writeback_single_inode+491}
<ffffffff8019226c>{sync_sb_inodes+508}
<ffffffff80192530>{writeback_inodes+144}
<ffffffff80151d61>{balance_dirty_pages_ratelimited+225}
<ffffffff8014de48>{generic_file_buffered_write+1160}
<ffffffff80135415>{current_fs_time+85} <ffffffff802f5630>{__up_write+48}
<ffffffff802c9f2e>{xfs_write+1854} <ffffffff8015069e>{buffered_rmqueue+654}
<ffffffff802c5e18>{linvfs_aio_write+104} <ffffffff8016f1bd>{do_sync_write+173}
<ffffffff8011b89c>{do_page_fault+1276}
<ffffffff801459d0>{autoremove_wake_function+0}
<ffffffff8019d9de>{dnotify_parent+46} <ffffffff8016f2b4>{vfs_write+196}
<ffffffff8016f413>{sys_write+83} <ffffffff8010d4ca>{system_call+126}

su S ffff8100f56f8a30 0 2045 2025 2046
(NOTLB)
ffff8100f5261e58 0000000000000086 000000000000007d 000000000000095c
ffff8101ff515540 ffff8100f56f8920 ffff8100f56f8b98 ffffffff8010c5bf
0000000000000000 0000000000000000
Call Trace:<ffffffff8010c5bf>{copy_thread+79}
<ffffffff80141eaf>{attach_pid+47}
<ffffffff80134375>{do_wait+3477} <ffffffff8012aab0>{finish_task_switch+64}
<ffffffff8013db31>{do_sigaction+577}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8013dea1>{sys_rt_sigaction+113}
<ffffffff8012c020>{default_wake_function+0}
<ffffffff8010d4ca>{system_call+126}
bash R running task 0 2046 2045 (NOTLB)


--
Simone Piunno, chief architect
Wireless Solutions SPA - DADA group
Europe HQ, via Castiglione 25 Bologna
web:www.dada-ws.com tel:+39512966811 fax:+39512966800
-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/