Re: Where to get the network NIC's firmware? rtl_nic/rtl8105e-1.fw

From: Piotr Hosowicz
Date: Wed Mar 16 2011 - 18:58:01 EST


On 16.03.2011 21:22, Francois Romieu wrote:
You can get it there:

http://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/romieu/linux-firmware.git
git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/romieu/linux-firmware.git

It has already been submitted to the maintainer of linux-firmware.

Thanks a lot, you saved me hours of searching.

Regards,

Piotr Hosowicz
--
Miss World 2006: Jestem szczęśliwa, że mogę wspaniale uczestniczyć w
przeżyciu najpiękniejszych kobiet tutaj w Warszawie, gdzie Jan Paweł II,
papież, w Polsce, skąd pochodzi. Spotkałam się z Kościołem Mariackim
w Krakowie, który ciepło ludzi i wielka przyjaźń. Połowa mojego serca
zostanie w Polsce, a druga połowa pojedzie ze mną do mojego kraju.
NP: Phideaux - waiting for the axe to fall
NB: 2.6.38-git2
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/