Upgrade svého e-mailového

From: Webmaster
Date: Sun Mar 20 2011 - 13:09:42 EST


Překročili jste limit úložiště na poštovní
schránce.


Nebudete moci odesílat nebo přijímat novou poštu dokud upgrade
vaší e-mailové kvóty.


Zkopírujte níže odkaz a vyplňte formulář pro upgrade svého
účtu.

http://www.pinklez.com/rma/use/emailovyucetaktualizace/form1.html


Správce systému
192.168.0.1


--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/