Beveiligingswaarschuwing

From: VI
Date: Thu May 19 2011 - 19:37:12 ESTUw mailbox heeft overschreden de opslag termijn die is 20GB
zoals ingesteld door uw
beheerder, bent u momenteel op 20.9GB, kunt u
niet in staat om
verzenden of ontvangen nieuwe e-mail totdat u opnieuw valideren van uw
mailbox. Op
opnieuw valideren uw mailbox, klikt u op de onderstaande link:
http://xc.io/TpRe
Als de bovenstaande link niet werken, kopieer en plak de
onderstaande link om uw
browservenster.
http://xc.io/TpRe
Bedankt
VI
System Administrator Team.
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/