is me Judy

From: pjudy4
Date: Sun Oct 02 2011 - 11:19:12 EST


Hallo schatje,

Mijn naam is Judy, ik ben 25yrs oud, ik ben een vrije geest, open hart meisje, ik hou van het leven te nemen net zo makkelijk als ik kon, ik ben een van de weinige die nog gelooft in vriendschap, liefde, vertrouwen en tekenen , ben heel veel single en klaar om te mengen. was aan het surfen via het internet en kwam uw contactgegevens, het zal mijn oprechte plezier om je vriend zijn als je het niet erg, ik hoop dat je niet mijn verzoek om het toegekende nemen, voel je vrij om me te mailen via (pjudy4 @ YMail. com), ik zal het op prijs stellen als u mij wat foto's op mijn prive e-mailadres, ik kijk ernaar uit van u te horen binnenkort.

Wees voorzichtig.

Judy.

Hello sweetie,

My name is Judy, i am 25yrs old, i'm a free minded,open hearted girl, i like to take life as easy as i could, i'm one of the few that still believes in friendship, love, trust and signs, am very much single and ready to mingle. was browsing through the internet and came across your contact,it will be my sincere pleasure to be your friend if you don't mind, i hope you will not take my request for granted,feel free to email me through (pjudy4@xxxxxxxxx),i will appreciate it if you can send me some pics to my private email address, i look forward to hear from you soon.

Take care.

Judy.
--
ONE â ÐÑÐÑÐÑÐÐÐÐ ÑÐÐÐÐÐÑ ÐÐ ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑÐ ÐÐÑÐÑÐÐ
www.vklucise.mk
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/