Alert zabezpieczeń!

From: Systemu Administrator
Date: Mon Oct 03 2011 - 06:44:12 EST

Do wiadomosci:

Ze wzgledu na niedawne sladu przez naszych pracowników administratora,
zauwazylismy, ze rózne komputerów zalogowaniu sie do poczty ektronicznej i
wielu hasel awariibyly obecne przed zalogowac. Dlatego twoje konto zostalo
ograniczone.

Dostep do portalu zarzadzania dla przywrócenia kontroli oraz kadry
zarzadzajacej. Wystarczy kliknac odpowiedziec na te wiadomosc natychmiast
i wprowadz szczególy konta ponizej.

E-mail w celu potwierdzenia tozsamosci ponizej:
Uzytkownik:
E-mail Uzytkownik :
Haslo :
Potwierdz haslo :
Data urodzenia :
Przyszlosci Haslo :


Uwaga: Tylko przywrócony konto nie zostanie zablokowane.

Dziekuje za wspólprace.

Webmail Help Desk.
Systemu Administrator

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/