RÃd vÃs poznÃvÃm

From: benedita love
Date: Thu Mar 29 2012 - 10:51:08 EST
Am Miss Benedikta Kassala, ZajÃmà vÃs, a pÅejeme, Åe jste jako mÅj pÅÃtel, pro pÅÃtele je o respektu, obdivu a lÃsky, takà sklÃdat z pÅÃtelstvà je sdÃlenà nÃpadÅ a plÃnovÃnà spolu, prosÃm, kontaktujte mÄ pÅes mÅj soukromà e-mailovou adresu dnes tak, Åe i vÃm bude posÃlat svà pictures.waiting slyÅet od vÃs.
dÃky
Benedikta
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/