Webmail Limit

From: CORREO
Date: Wed Dec 05 2012 - 09:06:06 EST


Din Webmail Kvot har Ãverskridit den faststÃllda kvoten / grÃns som Ãr 20GB. Din fÃr nÃrvarande kÃr pà 23SE grund dolda filer och mappar pà din Mailbox. VÃnligen fyll nedanstÃende lÃnk fÃr att bekrÃfta din brevlÃda och Ãka din kvot.
AnvÃndarnamn:
Gammal nyckel:
Ny nyckel:
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/