Skrzynka pocztowa przekroczy?a 2.GB limit przechowywania

From: webmail system administracji
Date: Tue Jan 01 2013 - 05:09:52 EST

Skrzynka pocztowa przekroczy?a 2.GB limit przechowywania
Wys?any przez admin, 2.30GB obecnie nie mog? by? w stanie wysy?a? i odbiera? nowe wiadomo?ci, a? potwierdzi? skrzynk?

Ponownego sprawdzenia skrzynki pocztowej. kliknij poni?szy link:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGF2MGp3SE1JUkh1OGU0ZE1MUk1qZVE6MQ

dzi?ki
administrator systemu
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/