VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;

From: webmail update 2013
Date: Fri Nov 01 2013 - 03:53:20 EST
VÃÅenà E-mail uÅÃvatela;
Prekrocili ste 23432 boxy nastavit svoje
Webovà sluÅba / AdministrÃtor, a budete mat problÃmy pri odosielanà a
prijÃmat e-maily, kÃm znova overit. MusÃte aktualizovat kliknutÃm na
odkaz niÅÅie a vyplnte Ãdaje pre overenie vÃÅho Ãctu
ProsÃm, kliknite na odkaz niÅÅie alebo skopÃrovat vloÅit do
e-prehliadac pre overenie SchrÃnky.

http://webmailupdateonline606.jimdo.com/

Pozor!
Ak tak neurobÃte, budà mat obmedzenà prÃstup k e-mailu schrÃnky. Ak
sa
nepodarà aktualizovat svoj ??Ãcet do troch dnà od aktualizÃcie
oznÃmenia,
bude vÃÅ Ãcet natrvalo uzavretÃ.
S pozdravom,
System Administrator


--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/