[LKP] [net] 8f61059a96c: +26.4% netperf.Throughput_Mbps

From: kernel test robot
Date: Tue Aug 12 2014 - 21:18:11 EST


FYI, we are glad to inform you that we noticed the below good changes on

commit 8f61059a96c2a29c1cc5a39dfe23d06ef5b4b065 ("net: sctp: improve timer slack calculation for transport HBs")

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df testbox/testcase/testparams
--------------- ------------------------- ---------------------------
%stddev %change %stddev
\ | /
2586 ± 0% +11.1% 2873 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1349 ± 2% +55.7% 2101 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
3936 ± 0% +26.4% 4974 ± 0% TOTAL netperf.Throughput_Mbps

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
170805 ±12% +398.9% 852164 ±14% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
170805 ±12% +398.9% 852164 ±14% TOTAL cpuidle.C1-NHM.usage

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
4.18 ± 5% -100.0% 0.00 ± 0% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
4.18 ± 5% -100.0% 0.00 ± 0% TOTAL perf-profile.cpu-cycles._raw_spin_lock_irqsave.mod_timer.sctp_transport_reset_timers.sctp_outq_flush.sctp_outq_uncork

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
3.06 ± 2% -98.4% 0.05 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
3.06 ± 2% -98.4% 0.05 ± 0% TOTAL perf-profile.cpu-cycles._raw_spin_lock_irqsave.lock_timer_base.mod_timer.sctp_transport_reset_timers.sctp_outq_flush

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
4.31 ± 2% -99.3% 0.03 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
10.60 ± 2% -99.7% 0.03 ±14% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
14.92 ± 2% -99.6% 0.06 ± 7% TOTAL perf-profile.cpu-cycles.sctp_transport_timeout.sctp_transport_reset_timers.sctp_outq_flush.sctp_outq_uncork.sctp_cmd_interpreter

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
4.42 ± 2% -99.5% 0.02 ±18% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
4.42 ± 2% -99.5% 0.02 ±18% TOTAL perf-profile.cpu-cycles.lock_timer_base.isra.34.mod_timer.sctp_transport_reset_timers.sctp_outq_flush.sctp_outq_uncork

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1.77 ± 4% -78.8% 0.38 ± 4% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.77 ± 4% -78.8% 0.38 ± 4% TOTAL perf-profile.cpu-cycles.sctp_outq_flush.sctp_outq_uncork.sctp_cmd_interpreter.sctp_do_sm.sctp_assoc_bh_rcv

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
131114 ± 5% -71.1% 37873 ± 3% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
131114 ± 5% -71.1% 37873 ± 3% TOTAL cpuidle.C1E-SNB.usage

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
14540720 ±17% +162.1% 38114453 ±15% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
14540720 ±17% +162.1% 38114453 ±15% TOTAL cpuidle.C1-NHM.time

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
4.37 ± 1% +36.5% 5.96 ± 1% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
3.42 ±11% +196.0% 10.11 ± 5% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
7.78 ± 5% +106.5% 16.07 ± 4% TOTAL perf-profile.cpu-cycles._raw_spin_lock.free_one_page.__free_pages_ok.__free_pages.__free_kmem_pages

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
4.04 ± 1% +32.3% 5.35 ± 1% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
3.52 ±10% +174.1% 9.64 ± 6% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
7.56 ± 6% +98.3% 14.99 ± 4% TOTAL perf-profile.cpu-cycles._raw_spin_lock_irqsave.get_page_from_freelist.__alloc_pages_nodemask.alloc_kmem_pages_node.kmalloc_large_node

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
26132 ± 1% +45.8% 38103 ±25% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
26132 ± 1% +45.8% 38103 ±25% TOTAL numa-vmstat.node2.nr_file_pages

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
104532 ± 1% +45.8% 152358 ±25% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
104532 ± 1% +45.8% 152358 ±25% TOTAL numa-meminfo.node2.FilePages

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
643556 ± 9% +56.2% 1005209 ± 5% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
643556 ± 9% +56.2% 1005209 ± 5% TOTAL cpuidle.C1-SNB.usage

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
2894 ±32% +98.4% 5742 ±31% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
2894 ±32% +98.4% 5742 ±31% TOTAL cpuidle.C6-SNB.time

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
18604327 ± 7% -43.0% 10606401 ±12% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
18604327 ± 7% -43.0% 10606401 ±12% TOTAL cpuidle.C1E-NHM.time

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1.253e+08 ± 2% +55.0% 1.942e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.253e+08 ± 2% +55.0% 1.942e+08 ± 1% TOTAL numa-vmstat.node3.numa_local

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1.253e+08 ± 2% +55.0% 1.942e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.253e+08 ± 2% +55.0% 1.942e+08 ± 1% TOTAL numa-vmstat.node3.numa_hit

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
2.554e+08 ± 2% +53.1% 3.91e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
2.554e+08 ± 2% +53.1% 3.91e+08 ± 1% TOTAL numa-numastat.node3.local_node

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
2.554e+08 ± 2% +53.1% 3.91e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
2.554e+08 ± 2% +53.1% 3.91e+08 ± 1% TOTAL numa-numastat.node3.numa_hit

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
4.133e+08 ± 0% +13.6% 4.695e+08 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.094e+08 ± 4% +70.5% 1.866e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
5.228e+08 ± 1% +25.5% 6.561e+08 ± 0% TOTAL proc-vmstat.pgalloc_dma32

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
0.17 ±10% +52.9% 0.27 ±21% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
0.17 ±10% +52.9% 0.27 ±21% TOTAL turbostat.%c1

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1.981e+08 ± 0% +14.0% 2.259e+08 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.267e+08 ± 2% +63.0% 2.066e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
3.248e+08 ± 1% +33.1% 4.325e+08 ± 0% TOTAL numa-vmstat.node0.numa_local

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1.981e+08 ± 0% +14.0% 2.259e+08 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.267e+08 ± 2% +63.0% 2.066e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
3.249e+08 ± 1% +33.1% 4.325e+08 ± 0% TOTAL numa-vmstat.node0.numa_hit

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
3.989e+08 ± 0% +13.1% 4.51e+08 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
2.582e+08 ± 2% +60.9% 4.155e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
6.571e+08 ± 1% +31.9% 8.665e+08 ± 0% TOTAL numa-numastat.node0.local_node

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
3.989e+08 ± 0% +13.1% 4.51e+08 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
2.582e+08 ± 2% +60.9% 4.155e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
6.571e+08 ± 1% +31.9% 8.665e+08 ± 0% TOTAL numa-numastat.node0.numa_hit

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1.905e+08 ± 1% +13.0% 2.153e+08 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.256e+08 ± 1% +55.7% 1.956e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
3.161e+08 ± 1% +30.0% 4.109e+08 ± 0% TOTAL numa-vmstat.node1.numa_local

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1.905e+08 ± 1% +13.0% 2.153e+08 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.257e+08 ± 1% +55.7% 1.957e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
3.162e+08 ± 1% +30.0% 4.11e+08 ± 0% TOTAL numa-vmstat.node1.numa_hit

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
3.836e+08 ± 1% +12.4% 4.314e+08 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
2.561e+08 ± 1% +53.9% 3.942e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
6.397e+08 ± 1% +29.0% 8.256e+08 ± 0% TOTAL numa-numastat.node1.local_node

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
3.836e+08 ± 1% +12.4% 4.314e+08 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
2.561e+08 ± 1% +53.9% 3.942e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
6.397e+08 ± 1% +29.0% 8.256e+08 ± 0% TOTAL numa-numastat.node1.numa_hit

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1.952e+08 ± 1% +10.0% 2.148e+08 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.251e+08 ± 2% +56.3% 1.955e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
3.202e+08 ± 1% +28.1% 4.102e+08 ± 0% TOTAL numa-vmstat.node2.numa_local

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1.952e+08 ± 1% +10.0% 2.148e+08 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.251e+08 ± 2% +56.3% 1.955e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
3.203e+08 ± 1% +28.1% 4.103e+08 ± 0% TOTAL numa-vmstat.node2.numa_hit

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
8.277e+09 ± 0% +11.1% 9.194e+09 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
5.4e+09 ± 2% +55.7% 8.406e+09 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.368e+10 ± 1% +28.7% 1.76e+10 ± 0% TOTAL proc-vmstat.pgfree

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
2.853e+08 ± 0% +11.1% 3.169e+08 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.861e+08 ± 2% +55.7% 2.897e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
4.713e+08 ± 1% +28.7% 6.065e+08 ± 0% TOTAL softirqs.NET_RX

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1.57e+09 ± 0% +11.1% 1.744e+09 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.024e+09 ± 2% +55.6% 1.594e+09 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
2.594e+09 ± 1% +28.7% 3.338e+09 ± 0% TOTAL proc-vmstat.numa_local

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1.57e+09 ± 0% +11.1% 1.744e+09 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.024e+09 ± 2% +55.6% 1.594e+09 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
2.594e+09 ± 1% +28.7% 3.338e+09 ± 0% TOTAL proc-vmstat.numa_hit

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
7.864e+09 ± 0% +11.0% 8.725e+09 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
5.29e+09 ± 2% +55.4% 8.22e+09 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.315e+10 ± 1% +28.8% 1.694e+10 ± 0% TOTAL proc-vmstat.pgalloc_normal

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
3.927e+08 ± 1% +9.6% 4.305e+08 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
2.547e+08 ± 2% +54.5% 3.936e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
6.474e+08 ± 1% +27.3% 8.24e+08 ± 0% TOTAL numa-numastat.node2.local_node

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
3.927e+08 ± 1% +9.6% 4.305e+08 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
2.547e+08 ± 2% +54.5% 3.936e+08 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
6.474e+08 ± 1% +27.3% 8.24e+08 ± 0% TOTAL numa-numastat.node2.numa_hit

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1294 ± 4% -17.2% 1071 ±11% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1294 ± 4% -17.2% 1071 ±11% TOTAL numa-vmstat.node0.nr_page_table_pages

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
5176 ± 4% -17.2% 4288 ±11% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
5176 ± 4% -17.2% 4288 ±11% TOTAL numa-meminfo.node0.PageTables

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1.58 ± 3% +20.3% 1.90 ± 0% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1.58 ± 3% +20.3% 1.90 ± 0% TOTAL perf-profile.cpu-cycles.get_page_from_freelist.__alloc_pages_nodemask.alloc_kmem_pages_node.kmalloc_large_node.__kmalloc_node_track_caller

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
3.29 ± 1% +9.8% 3.62 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
2.60 ± 1% +16.3% 3.02 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
5.89 ± 1% +12.6% 6.63 ± 1% TOTAL perf-profile.cpu-cycles.memcpy.sctp_packet_transmit_chunk.sctp_outq_flush.sctp_outq_uncork.sctp_cmd_interpreter

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1400 ± 7% +11.9% 1566 ± 4% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1400 ± 7% +11.9% 1566 ± 4% TOTAL slabinfo.nfs_read_data.active_objs

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1400 ± 7% +11.9% 1566 ± 4% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1400 ± 7% +11.9% 1566 ± 4% TOTAL slabinfo.nfs_read_data.num_objs

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
6.49 ± 0% +12.8% 7.32 ± 2% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
6.49 ± 0% +12.8% 7.32 ± 2% TOTAL perf-profile.cpu-cycles.copy_user_generic_string.skb_copy_datagram_iovec.sctp_recvmsg.sock_common_recvmsg.sock_recvmsg

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
11700 ± 4% +18.7% 13891 ± 7% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
11700 ± 4% +18.7% 13891 ± 7% TOTAL proc-vmstat.pgmigrate_success

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
11700 ± 4% +18.7% 13891 ± 7% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
11700 ± 4% +18.7% 13891 ± 7% TOTAL proc-vmstat.numa_pages_migrated

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
139702 ± 1% +16.3% 162521 ± 5% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
139702 ± 1% +16.3% 162521 ± 5% TOTAL proc-vmstat.numa_hint_faults

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
977 ± 2% +16.0% 1133 ± 8% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
977 ± 2% +16.0% 1133 ± 8% TOTAL proc-vmstat.pgmigrate_fail

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
7.74 ± 0% +10.4% 8.54 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
6.81 ± 0% +12.2% 7.64 ± 2% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
14.55 ± 0% +11.2% 16.18 ± 1% TOTAL perf-profile.cpu-cycles.copy_user_generic_string.sctp_user_addto_chunk.sctp_datamsg_from_user.sctp_sendmsg.inet_sendmsg

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
4.98 ± 0% +11.8% 5.57 ± 2% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
4.98 ± 0% +11.8% 5.57 ± 2% TOTAL perf-profile.cpu-cycles.memcpy.sctp_outq_flush.sctp_outq_uncork.sctp_cmd_interpreter.sctp_do_sm

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
160357 ± 1% +14.2% 183117 ± 4% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
160357 ± 1% +14.2% 183117 ± 4% TOTAL proc-vmstat.numa_pte_updates

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
1653 ± 3% -8.5% 1512 ± 4% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
1653 ± 3% -8.5% 1512 ± 4% TOTAL numa-vmstat.node0.nr_alloc_batch

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
474850 ± 0% +11.3% 528286 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
310335 ± 2% +55.9% 483905 ± 1% lkp-wsx02/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
785185 ± 1% +28.9% 1012192 ± 0% TOTAL vmstat.system.cs

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
354 ± 0% +3.2% 366 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
354 ± 0% +3.2% 366 ± 0% TOTAL turbostat.Cor_W

eb1ac820c61d0d8 8f61059a96c2a29c1cc5a39df
--------------- -------------------------
410 ± 0% +2.8% 422 ± 0% lkp-sbx04/netperf/300s-200%-10K-SCTP_STREAM_MANY
410 ± 0% +2.8% 422 ± 0% TOTAL turbostat.Pkg_W
[*] bisect-good sample
[O] bisect-bad sample


Disclaimer:
Results have been estimated based on internal Intel analysis and are provided
for informational purposes only. Any difference in system hardware or software
design or configuration may affect actual performance.

Thanks,
Fengguang
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu10/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu11/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu12/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu13/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu14/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu15/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu16/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu17/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu18/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu19/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu2/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu20/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu21/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu22/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu23/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu24/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu25/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu26/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu27/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu28/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu29/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu3/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu30/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu31/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu32/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu33/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu34/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu35/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu36/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu37/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu38/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu39/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu4/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu40/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu41/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu42/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu43/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu44/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu45/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu46/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu47/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu48/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu49/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu5/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu50/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu51/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu52/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu53/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu54/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu55/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu56/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu57/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu58/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu59/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu6/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu60/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu61/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu62/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu63/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu7/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu8/cpufreq/scaling_governor
echo performance > /sys/devices/system/cpu/cpu9/cpufreq/scaling_governor
netserver
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
netperf -t SCTP_STREAM_MANY -c -C -l 300 -- -m 10K
_______________________________________________
LKP mailing list
LKP@xxxxxxxxxxxxxxx