E-mail administrÃtora.

From: E-mail administrÃtora.
Date: Fri Aug 15 2014 - 20:56:45 EST
--
POZOR!

=========================

VÃÅenà uÅÃvateÄ,

Toto je vÃÅ sprÃvca webmail. ProsÃm, byÅ informovanÃ, Åe e-mailovà server bol prÃve aktualizovanà a vÃÅ e-mail musà byÅ okamÅite obnoviÅ.

Tento proces je udrÅiavaÅ aktualizovanà a chrÃnenà ako vÅdy webmail server.

Kliknite niÅÅie Ak chcete obnoviÅ mailovà sprÃvu teraz:

http://mailupdattwre22.jigsy.com/

S pozdravom,

E-mail administrÃtora.
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/