Gratulujeme vÃt(azovi - Cj .: Sp / 229/0 na 1.7 / 5.2 / EÃ.

From: El
Date: Wed Aug 27 2014 - 10:57:27 EST


Gratulujeme vÃt(azovi - Cj .: Sp / 229/0 na 1.7 / 5.2 / EÃ.

VÃÅ e-mail ID prÃve vyhral â 450,000.00 Euro (Åtyristo pÃt(desiat tisÃc. Euro)
MedzinÃrodnà Uplift charitatÃvny program. C(.j. Sp / 229/0 na 1.7 / 5.2 / EÃ.
Lucky Nie 9/11/13/24/40.

Pre viac informÃcià a kontaktujte postupoch tvrdenie;
STALLION MEGA NÃROK AGENCY
PÃn Juan Carlos.
E-mail: infostalon@xxxxxxx
Tel: + 34-632 662 036(hovorà anglicky a Åpanielsky)

Celà meno, adresu, vek, povolanie, telefÃnne c(Ãsla

Poslat( odpoved( na tento e-mail: infostalon@xxxxxxx
Gratulujeme.
S pozdravom,
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/