Berørte Kære kunde

From: comerbancn
Date: Mon Dec 29 2014 - 06:46:15 ESTCarefree.
Berørte Kære kunde,
Jeg er i kontakt med dig på grund af dette behov og at det haster med
denne transaktion betyder. De er ansvarlige for udenlandske investeringer
i Bank of China (ICBC), og jeg var en finansiel rådgiver og indkomst for
en privat investor, som har et stort indskud i min bank.
Transaktionen indebærer overførsel af fonden for den samlede deponering af
23, 556,768.00 millioner Euro til dig som højst to advokater for død denne
kunde uden en nær slægtning.
Jeg kan forsikre Dem om, at denne transaktion er folk på 100% risiko frie
og juridiske personer, der har gjort alle de underjordiske arbejder lokalt
for en gnidningsløs overdragelse af fonden i den korteste periode, og
bliver født i byen, hvor bankfilial.
Så snart jeg får et svar for din interesse, vil jeg sende dig alle
oplysninger om den vellykkede afslutning af denne transaktion, og del dine
noter vil være 50%, og mine vil være 50% af denne fond.
Kontakt venligst på min private e-mail nedenfor for eventuelle spørgsmål
og yderligere information.
Med venlig hilsen
Wang Yongli (ICBC Bank of China)
E-mail: hogliwa@xxxxxxxxx


--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/