Twoje konto email przekroczyles limitu bagazu!!!

From: System Admin
Date: Mon Apr 13 2015 - 06:14:52 EST


Twój e-mail pole przekroczyla kwote i nie moze wysylac lub odbierac wiadomosci e-mail juz, konto e-mail zostanie usuniety z naszego serwera. Aby uniknac tego problemu, zaleca sie, kliknij na link ponizej i zaktualizowac konto

http://securepoczttaupdatecenter.jimdo.com/

Dziekuje Za Wspólprace
@ 2015 SYSTEM ADMINISTRATOR HELP DESK

---
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.
http://www.avast.com

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/