Hej .

From: Antia Abdel
Date: Mon Dec 14 2015 - 14:23:49 EST


Hej .
Hvordan har du det, min kÃre .? Jeg hÃber alt er godt ?
Venligst undskyld for at trÃnge ind i dit privatliv til at genere dig. VÃr venlig ikke at se det som en forstyrrelse, men vÃre opmÃrksomme og forstà grunden til jeg kontaktede dig.

Jeg vil gerne vide mere om dig for et bestemt emne, der generer mig. Jeg vil hurtigst forklare dig, som jeg modtager dit svar.
Bedste henseende Antia.

Hello .
How are you my dear .? I hope all is well ?
Please sorry for intruding into your privacy to bother you . Please do not see it as a disturbance but pay attention and understand the reason i contacted you .

I would like to know more about you for a particular issue that bothers me . I will explain to you as soon as i receive your response .
Best regard , Antia .
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/