Re: [PATCH v3] [media] mtk-vcodec: Show mtk driver error without DEBUG definition

From: Hirokazu Honda
Date: Wed Jul 05 2017 - 01:35:50 EST


Fixing whitespace in the previous patch.

On Wed, Jul 5, 2017 at 2:33 PM, Hirokazu Honda <hiroh@xxxxxxxxxxxx> wrote:
> A driver error message is shown without DEBUG definition
> to find an error and debug easily.
>
> Signed-off-by: Hirokazu Honda <hiroh@xxxxxxxxxxxx>
> ---
> drivers/media/platform/mtk-vcodec/mtk_vcodec_util.h | 20 +++++++++-----------
> 1 file changed, 9 insertions(+), 11 deletions(-)
>
> diff --git a/drivers/media/platform/mtk-vcodec/mtk_vcodec_util.h b/drivers/media/platform/mtk-vcodec/mtk_vcodec_util.h
> index 237e144c194f..c1378c1b402c 100644
> --- a/drivers/media/platform/mtk-vcodec/mtk_vcodec_util.h
> +++ b/drivers/media/platform/mtk-vcodec/mtk_vcodec_util.h
> @@ -32,6 +32,15 @@ extern int mtk_v4l2_dbg_level;
> extern bool mtk_vcodec_dbg;
>
>
> +#define mtk_v4l2_err(fmt, args...) \
> + pr_err("[MTK_V4L2][ERROR] %s:%d: " fmt "\n", __func__, __LINE__, \
> + ##args)
> +
> +#define mtk_vcodec_err(h, fmt, args...) \
> + pr_err("[MTK_VCODEC][ERROR][%d]: %s() " fmt "\n", \
> + ((struct mtk_vcodec_ctx *)h->ctx)->id, __func__, ##args)
> +
> +
> #if defined(DEBUG)
>
> #define mtk_v4l2_debug(level, fmt, args...) \
> @@ -41,11 +50,6 @@ extern bool mtk_vcodec_dbg;
> level, __func__, __LINE__, ##args); \
> } while (0)
>
> -#define mtk_v4l2_err(fmt, args...) \
> - pr_err("[MTK_V4L2][ERROR] %s:%d: " fmt "\n", __func__, __LINE__, \
> - ##args)
> -
> -
> #define mtk_v4l2_debug_enter() mtk_v4l2_debug(3, "+")
> #define mtk_v4l2_debug_leave() mtk_v4l2_debug(3, "-")
>
> @@ -57,22 +61,16 @@ extern bool mtk_vcodec_dbg;
> __func__, ##args); \
> } while (0)
>
> -#define mtk_vcodec_err(h, fmt, args...) \
> - pr_err("[MTK_VCODEC][ERROR][%d]: %s() " fmt "\n", \
> - ((struct mtk_vcodec_ctx *)h->ctx)->id, __func__, ##args)
> -
> #define mtk_vcodec_debug_enter(h) mtk_vcodec_debug(h, "+")
> #define mtk_vcodec_debug_leave(h) mtk_vcodec_debug(h, "-")
>
> #else
>
> #define mtk_v4l2_debug(level, fmt, args...) {}
> -#define mtk_v4l2_err(fmt, args...) {}
> #define mtk_v4l2_debug_enter() {}
> #define mtk_v4l2_debug_leave() {}
>
> #define mtk_vcodec_debug(h, fmt, args...) {}
> -#define mtk_vcodec_err(h, fmt, args...) {}
> #define mtk_vcodec_debug_enter(h) {}
> #define mtk_vcodec_debug_leave(h) {}
>
> --
> 2.13.2.725.g09c95d1e9-goog
>