Donatie Van Mvr Marija Sterbenc

From: Mrs Marija Sterbenc
Date: Wed Jun 26 2019 - 10:37:40 EST


Donatie Van Mvr Marija Sterbenc

Liefste in de Heer,

Met alle respect en menselijkheid werd ik gedwongen te schrijven op een humanitair gebied.

Ik ben een weduwe Marija Sterbenc die langdurige zieken (kanker) veroudert. Zijn momenteel opgenomen in een privÃziekenhuis. Ik heb wat geld dat ik heb geÃrfd van myhusband, Anthony Sterbenc, die later stierf bij een auto-ongeluk.

Toen mijn man in leven was, deponeerde hij de som van â 4.500.000,00 (4.500.000,00 Euro) in een bank. Momenteel staat dit geld nog steeds op de bank.

Mijn arts zei me dat het de komende drie maanden niet zou aanhouden vanwege het kankerprobleem. Ik heb iemand nodig die heel eerlijk en godvrezend is en die deze gelden kan gebruiken voor het werk van God. Mijn overleden man heeft geleerd dat dit fonds voor liefdadigheidsdoeleinden moet worden gebruikt. , zoals het bouwen van scholen, huizen van weeshuizen, ziekenhuizen, enz.

Ik nam deze beslissing omdat ik geen kind heb dat dit geld zal erven en ik wil dat God mij genadig is en mijn ziel accepteert. Met God zijn alle dingen mogelijk. Alsjeblieft, als je in staat zou zijn om deze fondsen te gebruiken voor Gods werk, reageer dan alstublieft op mijn id: met dit e-mailadres: (marijasterbenc55@xxxxxxxxx)

Ik wil dat je me de volgende informatie toestuurt waarnaar hieronder wordt verwezen.

Je volledige naam -----------------------
Jouw land -------------------------
Jouw adres --------------------------
Jouw leeftijd ------------------------------
Uw dienstverband -----------------------
De telefoon ------------------------
Zodra ik uw antwoord heb ontvangen, zal ik u het contact van de bank geven en ik zal u ook een machtigingsbrief geven die u laat zien dat u de huidige begunstigde van dit fonds bent.

In de hoop uw antwoord te ontvangen. Blijf gezegend in de Heer.

Dank je

Met vriendelijke groet

Mevrouw Marija Sterbenc