Re: [PATCH 12/12] fbdev: da8xx: use resource management for dma

From: Bartlomiej Zolnierkiewicz
Date: Fri Jun 28 2019 - 09:06:11 ESTOn 6/25/19 6:34 PM, Bartosz Golaszewski wrote:
> From: Bartosz Golaszewski <bgolaszewski@xxxxxxxxxxxx>
>
> Use managed variants of dma alloc functions in the da8xx fbdev driver.
>
> Signed-off-by: Bartosz Golaszewski <bgolaszewski@xxxxxxxxxxxx>

Acked-by: Bartlomiej Zolnierkiewicz <b.zolnierkie@xxxxxxxxxxx>

Best regards,
--
Bartlomiej Zolnierkiewicz
Samsung R&D Institute Poland
Samsung Electronics