HI

From: Lipton Davied
Date: Thu Sep 12 2019 - 04:22:04 EST
Drogi przyjacielu,


Jestem pan Lipton, ktÃry nie byÅ radcÄ prawnym. ChcÄ, aby twÃj kontakt pomÃgÅ mi odzyskaÄ fundusz o wartoÅci (4,8 miliona dolarÃw) pozostawiony przez mojego zmarÅego klienta na jego koncie, zanim zostanie on skonfiskowany lub uznany za nieuÅyteczny przez firmÄ Security Finance, jeÅli to kwota zostaÅa zdeponowana,


Wszystko, czego od ciebie wymagam, to twoja uczciwa wspÃÅpraca, abyÅmy mogli zobaczyÄ tÄ transakcjÄ jak najszybciej.


proszÄ o bezpoÅredniÄ odpowiedÅ w celu uzyskania dodatkowych wyjaÅnieÅ.Pozdrowienia,Mr.Lipton Daveid (Esq)