Dobrý den

From: Facebook Inc
Date: Thu Sep 02 2021 - 03:00:47 EST


FACEBOOK INC
1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025
www.facebook.com

Vážený uživateli Facebooku:

Chceme vás informovat, že váš Facebook účet s e -mailem vyhrál
peněžní odměnu 4 200 000,00 EUR (čtyři miliony dvě stě tisíc eur)
za propagaci Facebooku na rok 2021.

Blahopřejeme vám k tomu, že jste jedním z vybraných lidí.

Doporučujeme vám zaslat následující informace vedení společnosti
Facebook Inc. za účelem zpracování vaší žádosti.

1. Celé jméno:
2. Země:
3. Kontaktní adresa:
4. Telefonní číslo:
5. Rodinný stav:
6. Povolání:
7. Společnost:
8. Věk:

Gratulujeme!! Ještě jednou.

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme všem výhercům, aby
uchovávali tyto informace před veřejností v tajnosti, dokud
nebude váš nárok zpracován a vaše cena vám nebude vydána. Toto je
součást našeho bezpečnostního protokolu, abychom se vyhnuli
dvojímu nárokování a neoprávněnému využívání výhod tohoto
programu nezúčastněným nebo neoficiálním personálem.

Kancelář prezidenta
Generální ředitel Facebooku
Mark Zuckerberg