Ucretsiz Eleman ilaný Yayýnlama

From: iletisim
Date: Sun May 09 2004 - 02:58:32 EST


www.TurizmKariyerturk.com

Açýldý...!

15 Mayýs' a kadar üye olan Turizm Kurumsal Üyelere

SINIRSIZ ÜCRETSÝZ ilan yayýnlama hakký ...

DÝGER SEKTÖRLERDEKÝ kurumsal uyelerimizde www.kariyerturk.com ?a üye olduklarýnda bir yýlda 3 ücretsiz eleman ilaný yayýnlama?.

Turizm Sektöründe Ýþ ve Eleman Bulma sitesi www.TurizmKariyerTurk.com
Siz Turizm Sektöründe Eleman arayanlar ve Kariyerini Turizm
Sektöründe Yapmak isteyenler için Yayýn Hayatýna Baþladý
HR TÜRK GROUP iþtiraki olan www.TurizmKariyerTurk.com 'a üye olacak Turizm Sektöründeki Kurumsal Üyelerimize Bir yýl içinde SINIRISIZ ÝLAN YAYINLAMA ve Yine Genel Sektor ilanlarý Yayýnlayan www.KariyerTurk.com ' da da 3 adet Eleman ilanlarý Ücretsiz Yayýnlanacaktýr.

CV inceleme, istediginiz zaman kullanabilmek uzere cv arsivleme,

On-Line toplu veya Tek Tek cevaplama, Basvurulara

On-line mesaj gonderme, Gruplama, ozel listeler hazýrlama

kýsaca Tüm sistemi kullanabilme imkaný

Tek yapmanýz gereken

www.TurizmKariyerTurk.com

' a

girerek Kurumsal üye olmanýz.

Kurumsal Üyelik Ücretsizdir
------------------------------------------------------------------
www.TurizmKariyerTurk.com

www.hrturkgroup.com Ýþtirakidir

-
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/