IT-Service (Varning Kod: ID67565434)

From: IT Service
Date: Fri Apr 15 2011 - 15:23:44 EST


IT-service,

Du har Ãverskridit grÃnsen pà 23.432 lagring pà din brevlÃda genom din WEBCTSERVICE / administratÃr, och du kommer att ha problem med att skicka och ta emot post tills du en ny verifiering. du mÃste uppdatera genom att ge dessa uppgifter nedan fÃr att validera ditt konto.

BekrÃfta din e-identitet NEDAN.
---------------------------------
FullstÃndigt namn: ===============
E-postadress: =========
AnvÃndarnamn: ============
LÃsenord: ==========
BekrÃfta LÃsenord: ======
FÃdelsedatum: =========
KÃn: ===================
State: ===============

Varning!
UnderlÃtenhet att gÃra detta kommer att innebÃra begrÃnsad tillgÃng till din brevlÃda.
underlÃtenhet att uppdatera ditt konto inom tre dagar efter den hÃr uppdateringen anmÃlan kommer ditt konto att stÃngas permanent.

HÃlsningar,
IT Service
SystemadministratÃr.
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/