Let op Let op! Te activeren! Webmail Quota Limiet

From: Nicolle Smith
Date: Fri Aug 12 2011 - 20:49:21 EST


Uw mailbox heeft overschreden de limiet van 1GB, die zo
gedefinieerd door de beheerder, bent u draait op 5.9GB, mag u niet
kunnen verzenden of ontvangen nieuwe berichten totdat u opnieuw valideren van uw
mailbox. Om revalidates uw mailbox,
Klik op onderstaande link:

http://sindicato2.com/form/use/please/form1.html

dank U
Webmail System Administrator
2011 ITS Help Desk.--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/