Sikkerhetsmelding - ( 867300 )

From: Danske Bank Group
Date: Tue Mar 18 2014 - 12:46:43 EST


3/18/2014 16:39:03

Kjre linux-kernel@xxxxxxxxxxxxxxx,

Ditt kredittkort : 42037 ***********

Vi la merke til kontoen din er pen et annet sted med nettverk IP-adresse (202.18.27.85)

Klikk her / pen http://www.oldairforce.net/db/Pages/danskebank/ logge p kontoen fra postkassen og blokkere IP, fra innlogging inn igjen fra adressen .

Danske Bank A / S


--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/