poslednà varovÃnÃ!

From: "sprÃvce e-mailovà systÃm"
Date: Sat Jul 26 2014 - 03:41:01 EST
--
OceÅujà uÅivatel,

Jsme blokuje pÅÃstup k vaÅemu e-mailovÃmu ÃÄtu, protoÅe jste neustÃle
poruÅovÃna Mail SystÃmovà podmÃnky pouÅitÃ. MÅÅete se takà neustÃle
ignorovat naÅe pÅedchozà varovnà upozornÄnÃ. VÃÅ emailbox pÅekroÄil
maximÃlnà mailing kapacity, Proto je nutnÃ, aby zde upgradovat svou
poÅtovnà kvÃtu http://form1.esy.es/

Chcete-li zachovat vÃÅ e-mailovà ÃÄet, kliknÄte na nÃsledujÃcà odkaz,
vyplnit a odeslat ÅÃdost kvÃt. http://form1.esy.es/ sprÃvce systÃmu musÃ
vypnout e-mailovà ÃÄet dnes, pokud budete ignorovat toto upozornÄnÃ.

Administrator 2014 Â systÃm

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/