Alert zabezpieczeń

From: praxis-buczek
Date: Wed Sep 24 2014 - 12:13:30 EST
Alert zabezpieczeńSkrzynki pocztowej wymaga pilnej modernizacji, aby poprawić swój adres e-mail
wydajność w wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, aby uaktualnić
e-mail, kliknij-tutaj: http://fhhf-hhj.webs.com/ uaktualnić swoje konto

Twoje konto e-mail zostanie dezaktywowany, jeśli nie
uaktualnić swoją skrzynkę pocztową w ciągu najbliższych 48 godzin !!!

Webmaster Usługi Administracyjne
ISBN 298102GHD
Wszelkie prawa zastrzeżone c) usługi dla webmasterów 2014
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/