Berørte Kære kunde,

From: transfer
Date: Mon Mar 16 2015 - 23:56:23 ESTUbekymrede.
Berørte Kære kunde,

Jeg er i kontakt med dig på grund af dette behov og det haster med denne
transaktion betyder. De er udenlandske ansvarlige investeringer i Bank of
China (ICBC), og jeg var en finansiel rådgiver og indkomst for en privat
investor, der har et stort indskud i min bank.

Transaktionen indebærer overførsel af fonden for den samlede deponering af
23 mio 556,768.00 EUR til dig som en højst to advokater for død af denne
kunde uden en nær slægtning.

Jeg kan forsikre Dem om, at denne transaktion er 100% risiko mennesker til
gratis personer og enheder, der har gjort alle de underjordiske arbejder
lokalt for en smidig overdragelse af fonden i den korteste periode, og
bliver født i byen, hvor filialen af banken.

Så snart jeg modtager et svar på din interesse, vil jeg sende dig alle
oplysninger om den vellykkede afslutning af denne transaktion, og dele
dine noter vil være 50%, og mine vil være 50% af denne fond.

Kontakt venligst på min private e-mail nedenfor for eventuelle spørgsmål
og yderligere information.

Venlig hilsen,
Wang Yongli (ICBC Bank of China)
E-mail: wangiyongli579@xxxxxxxxx

--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/