Schváleno Claire

From: Sidney L. Waddington
Date: Wed Sep 02 2015 - 05:49:04 EST


Schváleno Claire

El Gordo Award 20th/08/2015 Email Gratulujeme práve vyhrál 150,000,00 Euro bylo mezi víteze mesíce množství Won 150,000,00 úcastníku Euro .Všechny byly vybrány náhodne z World Wide webu pres pocítac cerpá systemTo Facebook pro váš soubor Claire kontaktujte prosím naše duverník agent okamžite ctete tuto zprávu pro rychlé a naléhavé propuštení vašeho fondu.

Loterie duverník agent výroba Dept
Zámorské Nároky Unit Reklamace Kontaktní osoba Pan Anthony Oliver.
Reklamace predání ceny Kontaktní e-mail: mr.anthonyoliver@xxxxxxx
Telefonní císlo kontakt, Tel: + 34 602 689 690

Vaše vítezná Podrobnosti.

Ref císlo: AZLKM / 077HY / 2.015
Císlo šarže: XXB001-ESP / 22mA
Výrobní císlo: TUK / 1107/915
Ticket Number: 77QH / GY098-WYH1

GRATULUJEME !!!

Velmi Yours Truly,
Paní Veronica Davidson.
Národní loterie Gordo
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/