Apsveicam Uzvarētājs - Ref Nē: Sp/229/0-01/07/5-02/ES.

From: Jennifer Sullivan
Date: Sun Nov 01 2015 - 12:13:35 EST


Apsveicam Uzvarētājs - Ref Nē: Sp/229/0-01/07/5-02/ES.
Jūsu e-pasts ID ir tikko ieguva € 150,000.00 Eiro(Viens simts piecdesmit tūkstoši. Eiro) uz Uplift Starptautiskā Labdarības programma. Ref Nr Sp/229/0-01/07/5-02/ES. Lucky Nr 9/11/13/24/40.
Lai iegūtu vairāk informācijas un kontaktu prasījuma procedūrām;
CAPITAL CLAIM AGENCY
Mr. John Carlos.
E-pasts: infoassests@xxxxxxxxx<mailto:infoassests@xxxxxxxxx>
Tel: +34-672-853-656 (Runāt un Angleščina tikai)
Ar savu vārdu un uzvārdu, adresi, vecums, nodarbošanās, tālruņa numurus
Sūtiet savu atbildi uz šo e-pastu: infoassests@xxxxxxxxx<mailto:infoassests@xxxxxxxxx>
Piezīme: Šis ir starptautisks loterija programmu. Šī ziņa tika tulkots no Latvijas Angleščina
Apsveicam!
--
To unsubscribe from this list: send the line "unsubscribe linux-kernel" in
the body of a message to majordomo@xxxxxxxxxxxxxxx
More majordomo info at http://vger.kernel.org/majordomo-info.html
Please read the FAQ at http://www.tux.org/lkml/