[PATCH v2] ARM: dts: rockchip: rk322x: add spi node and spi pinctrl

From: Huibin Hong
Date: Wed Aug 02 2017 - 22:37:21 EST


Add spi node and spi pinctrl for rk322x

Signed-off-by: Huibin Hong <huibin.hong@xxxxxxxxxxxxxx>
---

Changes in v2:
- Remove the changeid, and add commit for this patch

arch/arm/boot/dts/rk322x.dtsi | 50 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 file changed, 50 insertions(+)

diff --git a/arch/arm/boot/dts/rk322x.dtsi b/arch/arm/boot/dts/rk322x.dtsi
index 678daf7..b47f58e 100644
--- a/arch/arm/boot/dts/rk322x.dtsi
+++ b/arch/arm/boot/dts/rk322x.dtsi
@@ -54,6 +54,7 @@
serial0 = &uart0;
serial1 = &uart1;
serial2 = &uart2;
+ spi0 = &spi0;
};

cpus {
@@ -401,6 +402,19 @@
status = "disabled";
};

+ spi0: spi@11090000 {
+ compatible = "rockchip,rk3228-spi";
+ reg = <0x11090000 0x1000>;
+ interrupts = <GIC_SPI 49 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
+ #address-cells = <1>;
+ #size-cells = <0>;
+ pinctrl-names = "default";
+ pinctrl-0 = <&spi0_clk &spi0_tx &spi0_rx &spi0_cs0 &spi0_cs1>;
+ clocks = <&cru SCLK_SPI0>, <&cru PCLK_SPI0>;
+ clock-names = "spiclk", "apb_pclk";
+ status = "disabled";
+ };
+
wdt: watchdog@110a0000 {
compatible = "rockchip,rk322x-wdt", "snps,dw-wdt";
reg = <0x110a0000 0x100>;
@@ -1058,6 +1072,42 @@
};
};

+ spi-0 {
+ spi0_clk: spi0-clk {
+ rockchip,pins = <0 9 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_up>;
+ };
+ spi0_cs0: spi0-cs0 {
+ rockchip,pins = <0 14 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_up>;
+ };
+ spi0_tx: spi0-tx {
+ rockchip,pins = <0 11 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_up>;
+ };
+ spi0_rx: spi0-rx {
+ rockchip,pins = <0 13 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_up>;
+ };
+ spi0_cs1: spi0-cs1 {
+ rockchip,pins = <1 12 RK_FUNC_1 &pcfg_pull_up>;
+ };
+ };
+
+ spi-1 {
+ spi1_clk: spi1-clk {
+ rockchip,pins = <0 23 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_up>;
+ };
+ spi1_cs0: spi1-cs0 {
+ rockchip,pins = <2 2 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_up>;
+ };
+ spi1_rx: spi1-rx {
+ rockchip,pins = <2 0 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_up>;
+ };
+ spi1_tx: spi1-tx {
+ rockchip,pins = <2 1 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_up>;
+ };
+ spi1_cs1: spi1-cs1 {
+ rockchip,pins = <2 3 RK_FUNC_2 &pcfg_pull_up>;
+ };
+ };
+
i2s1 {
i2s1_bus: i2s1-bus {
rockchip,pins = <0 8 RK_FUNC_1 &pcfg_pull_none>,
--
1.9.1