[PATCH 10/15] soc: octeontx2: Reconfig MSIX base with IOVA

From: sunil . kovvuri
Date: Tue Aug 28 2018 - 06:58:16 EST


From: Geetha sowjanya <gakula@xxxxxxxxxxx>

HW interprets RVU_AF_MSIXTR_BASE address as an IOVA, hence
create a IOMMU mapping for the physcial address configured by
firmware and reconfig RVU_AF_MSIXTR_BASE with IOVA.

Signed-off-by: Geetha sowjanya <gakula@xxxxxxxxxxx>
Signed-off-by: Sunil Goutham <sgoutham@xxxxxxxxxxx>
---
drivers/soc/marvell/octeontx2/rvu.c | 33 ++++++++++++++++++++++++++++++---
drivers/soc/marvell/octeontx2/rvu.h | 1 +
2 files changed, 31 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/drivers/soc/marvell/octeontx2/rvu.c b/drivers/soc/marvell/octeontx2/rvu.c
index 8ac3524..40684c9 100644
--- a/drivers/soc/marvell/octeontx2/rvu.c
+++ b/drivers/soc/marvell/octeontx2/rvu.c
@@ -442,9 +442,10 @@ static int rvu_setup_msix_resources(struct rvu *rvu)
{
struct rvu_hwinfo *hw = rvu->hw;
int pf, vf, numvfs, hwvf, err;
+ int nvecs, offset, max_msix;
struct rvu_pfvf *pfvf;
- int nvecs, offset;
- u64 cfg;
+ u64 cfg, phy_addr;
+ dma_addr_t iova;

for (pf = 0; pf < hw->total_pfs; pf++) {
cfg = rvu_read64(rvu, BLKADDR_RVUM, RVU_PRIV_PFX_CFG(pf));
@@ -523,6 +524,22 @@ static int rvu_setup_msix_resources(struct rvu *rvu)
}
}

+ /* HW interprets RVU_AF_MSIXTR_BASE address as an IOVA, hence
+ * create a IOMMU mapping for the physcial address configured by
+ * firmware and reconfig RVU_AF_MSIXTR_BASE with IOVA.
+ */
+ cfg = rvu_read64(rvu, BLKADDR_RVUM, RVU_PRIV_CONST);
+ max_msix = cfg & 0xFFFFF;
+ phy_addr = rvu_read64(rvu, BLKADDR_RVUM, RVU_AF_MSIXTR_BASE);
+ iova = dma_map_single(rvu->dev, (void *)phy_addr,
+ max_msix * PCI_MSIX_ENTRY_SIZE,
+ DMA_BIDIRECTIONAL);
+ if (dma_mapping_error(rvu->dev, iova))
+ return -ENOMEM;
+
+ rvu_write64(rvu, BLKADDR_RVUM, RVU_AF_MSIXTR_BASE, (u64)iova);
+ rvu->msix_base_iova = iova;
+
return 0;
}

@@ -531,7 +548,8 @@ static void rvu_free_hw_resources(struct rvu *rvu)
struct rvu_hwinfo *hw = rvu->hw;
struct rvu_block *block;
struct rvu_pfvf *pfvf;
- int id;
+ int id, max_msix;
+ u64 cfg;

/* Free block LF bitmaps */
for (id = 0; id < BLK_COUNT; id++) {
@@ -549,6 +567,15 @@ static void rvu_free_hw_resources(struct rvu *rvu)
pfvf = &rvu->hwvf[id];
kfree(pfvf->msix.bmap);
}
+
+ /* Unmap MSIX vector base IOVA mapping */
+ if (!rvu->msix_base_iova)
+ return;
+ cfg = rvu_read64(rvu, BLKADDR_RVUM, RVU_PRIV_CONST);
+ max_msix = cfg & 0xFFFFF;
+ dma_unmap_single(rvu->dev, rvu->msix_base_iova,
+ max_msix * PCI_MSIX_ENTRY_SIZE,
+ DMA_BIDIRECTIONAL);
}

static int rvu_setup_hw_resources(struct rvu *rvu)
diff --git a/drivers/soc/marvell/octeontx2/rvu.h b/drivers/soc/marvell/octeontx2/rvu.h
index 7435e83..92c2022 100644
--- a/drivers/soc/marvell/octeontx2/rvu.h
+++ b/drivers/soc/marvell/octeontx2/rvu.h
@@ -99,6 +99,7 @@ struct rvu {
u16 num_vec;
char *irq_name;
bool *irq_allocated;
+ dma_addr_t msix_base_iova;
};

static inline void rvu_write64(struct rvu *rvu, u64 block, u64 offset, u64 val)
--
2.7.4