[PATCH 40/42] docs/zh_CN: redirect the submitting-patches to Chinese doc

From: Alex Shi
Date: Wed Mar 27 2019 - 09:03:46 EST


Now we have latest Chinese version submitting-patches.rst, it's time to
use it in other docs.

Signed-off-by: Alex Shi <alex.shi@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
Cc: Harry Wei <harryxiyou@xxxxxxxxx>
Cc: Jonathan Corbet <corbet@xxxxxxx>
Cc: Federico Vaga <federico.vaga@xxxxxxxxxx>
Cc: SeongJae Park <sj38.park@xxxxxxxxx>
Cc: James Morris <james.morris@xxxxxxxxxxxxx>
Cc: Mauro Carvalho Chehab <mchehab+samsung@xxxxxxxxxx>
Cc: linux-doc@xxxxxxxxxxxxxxx
Cc: linux-kernel@xxxxxxxxxxxxxxx
---
.../translations/zh_CN/process/5.Posting.rst | 11 ++++++-----
.../translations/zh_CN/process/8.Conclusion.rst | 6 +++---
Documentation/translations/zh_CN/process/howto.rst | 4 ++--
.../zh_CN/process/stable-kernel-rules.rst | 2 +-
.../translations/zh_CN/process/submit-checklist.rst | 2 +-
.../translations/zh_CN/process/submitting-drivers.rst | 2 +-
6 files changed, 14 insertions(+), 13 deletions(-)

diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/process/5.Posting.rst b/Documentation/translations/zh_CN/process/5.Posting.rst
index 425b805c85a1..66b33fe58f3d 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/process/5.Posting.rst
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/process/5.Posting.rst
@@ -12,7 +12,7 @@
åæååçååçåååäåçäååèäççååèçïéåèäçååèçåä
åäåäçæääççææåèæãææäåèååçèçåæçèäææïæåäæ
äååääæääæå
-:ref:`Documentation/process/submitting-patches.rst <submittingpatches>`,
+:ref:`Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-patches.rst <cn_submittingpatches>`,
:ref:`Documentation/process/submitting-drivers.rst <submittingdrivers>`
å :ref:`Documentation/process/submit-checklist.rst <submitchecklist>`.

@@ -145,7 +145,7 @@ bugæåäåæçéèäæåèèääæåèæçééïæç
åäéçdiffã

äéæåçæççäæèåçååäååääèäèäçååçåèã
-:ref:`documentation/process/submitting-patches.rst <submittingpatches>`
+:ref:`Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-patches.rst <cn_submittingpatches>`
ææäååäèèäèçæèïäéæääçççæçãæäèçæååäï

::
@@ -155,7 +155,8 @@ bugæåäåæçéèäæåèèääæåèæçééïæç
åççæçæï

- Signed-off-by: èæääååäåçèæïäæåæææäèääååååæäã
- èæååææèèåèïååæåå:ref:`documentation/process/submitting-patches.rst <submittingpatches>`
+ èæååææèèåèïååæåå
+ :ref:`Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-patches.rst <cn_submittingpatches>`
äæåïåæææéåççåïåäèåååäçäã

- Co-developed-by: åæèääæçåääååäååååäèäèååçãåå
@@ -167,7 +168,7 @@ bugæåäåæçéèäæåèèääæåèæçééïæç
- Tested-by: åææåçäåçæèäèäååçååäåäã

- Reviewed-by: æåçååäååçåæäèäçæçæïæåèçäæïèåé
- :ref:`documentation/process/submitting-patches.rst <submittingpatches>`
+ :ref:`Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-patches.rst <cn_submittingpatches>`

- Reported-by: æåæåæäèçåäåçééççæïææèçäæäæèã

@@ -209,7 +210,7 @@ bugæåäåæçéèäæåèèääæåèæçééïæç
- ååæåéåçåéäåèïæèïåæææåäåçïååéåLinuxåæåèã

- åæææåäåääbugïèèèèäåæååèåäääçåææãåææèæï
- stable@xxxxxxxxxxxxxxxåèååèäçåæãååïåèäæèçæçäæå
+ stable@xxxxxxxxxxxxxxx åèååèäçåæãååïåèäæèçæçäæå
ääâcc:stable@xxxxxxxxxxxxxxxâïèåäçååéåäåèåäçææåéçã

åäääèäéæææèæïæåçéäèäèæçäæåèäèäåååååãèç
diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/process/8.Conclusion.rst b/Documentation/translations/zh_CN/process/8.Conclusion.rst
index c164edc34687..2bbd76161e10 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/process/8.Conclusion.rst
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/process/8.Conclusion.rst
@@ -11,13 +11,13 @@
åäLinuxåæåååçåäéçäæææååãéåæååææäçååäæåç
ææçåãéç :ref:`Documentation/translations/zh_CN/process/howto.rst <cn_process_howto>`
æäæääéèçèç
-:ref:`process/submitting-patches.rst <submittingpatches>`
-å:ref:`process/submitting-drivers.rst <submittingdrivers>`
+:ref:`Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-patches.rst <cn_submittingpatches>`
+å :ref:`process/submitting-drivers.rst <submittingdrivers>`
äæææåæååäåéåèéèçååãèååéåæAPIéæäçkerneldocæå
èåçïâmake htmldocsâæâmake pdfdocsâåçääHTMLæPDFæåçæèäææï
åçæäåèçæäçtexçæäéååééåïæææçåçææïã

-äåçççååäçèåæäèèåæååãæçäèæèèååèçhttp://lwn.net/
+äåçççååäçèåæäèèåæååãæçäèæèèååèç http://lwn.net/
ääææïæåèåçååæäéçäæåäéèääçåçlwnåæçåæåï

http://lwn.net/kernel/index/
diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/process/howto.rst b/Documentation/translations/zh_CN/process/howto.rst
index c876c3ad7f4b..83429c9cbcf4 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/process/howto.rst
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/process/howto.rst
@@ -95,7 +95,7 @@ Linuxåæäçäååæåéçææãèäææåäåäåää
èãååæçæèåäææçåèåçèäïååääåäååææçåéæ
çäçã

- :ref:`Documentation/process/submitting-patches.rst <submittingpatches>`
+ :ref:`Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-patches.rst <cn_submittingpatches>`
:ref:`Documentation/process/submitting-drivers.rst <submittingdrivers>`

èääæææçæèåäååååéèäïåäåæïäääéä)ï
@@ -328,7 +328,7 @@ MAINTAINERSæääåäæåäåèéååçéäåèã
èåèãåäçèèååèåççæèäéèäèæåéäçééã

åæäåéääéåèäïèçèåäæåäçæéèççææïå
-:ref:`Documentation/process/submitting-patches.rst <submittingpatches>`
+:ref:`Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-patches.rst <cn_submittingpatches>`
ææäæèïãåæååèääåæéåéäæèèåçäçèäãåæèææè
äèääåäçæèèäçæèäçãèçäääççéäåéçåäääæçæ
ååèçãääéèæçæèæææååéäåéçèåïçåèååèæååä
diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/process/stable-kernel-rules.rst b/Documentation/translations/zh_CN/process/stable-kernel-rules.rst
index fb048c42ae48..fba361f2ddfd 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/process/stable-kernel-rules.rst
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/process/stable-kernel-rules.rst
@@ -33,7 +33,7 @@
- ææâçèäççäæäâïééèçåçäæäåäèåççèéã
- äèååääçâçççâäæïæåäæïåæåäçæäççïã
- åéèçååççççæèæåã
- - åééåDocumentation/process/submitting-patches.rstéçèåã
+ - åééåDocumentation/translations/zh_CN/process/submitting-patches.rstéçèåã

åçåçäçææäèäçèçï
------------------------------
diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/process/submit-checklist.rst b/Documentation/translations/zh_CN/process/submit-checklist.rst
index 9ee1cb4cdab6..c931273e1487 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/process/submit-checklist.rst
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/process/submit-checklist.rst
@@ -12,7 +12,7 @@ Linuxåæèäæäæå
çäæã

èäéæå
-:ref:`Documentation/process/submitting-patches.rst <submittingpatches>`
+:ref:`Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-patches.rst <cn_submittingpatches>`
ååäæåæäLinuxåæèäçææäæäçã

1) åæäçååïååæåä/åæèååçæäãäèäèäåäåæäæåæäç
diff --git a/Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-drivers.rst b/Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-drivers.rst
index 3be51d998c80..72c6cd935821 100644
--- a/Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-drivers.rst
+++ b/Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-drivers.rst
@@ -22,7 +22,7 @@
åèçææåéåçåïääèåèèé XFree86 éç(http://www.xfree86.org/)
åïæ X.org éç (http://x.org

-åèåé Documentation/process/submitting-patches.rst ææã
+åèåé Documentation/Documentation/translations/zh_CN/process/submitting-patches.rst ææã


åéèåå
--
2.19.1.856.g8858448bb