Re: [PATCH 4.4 stable net] net: tcp: Fix use-after-free in tcp_write_xmit

From: Eric Dumazet
Date: Wed Jul 24 2019 - 06:13:19 EST
On 7/24/19 12:01 PM, Eric Dumazet wrote:
>
>
> On 7/24/19 11:17 AM, Mao Wenan wrote:
>> There is one report about tcp_write_xmit use-after-free with version 4.4.136:
>
> Current stable 4.4 is 4.4.186
>
> Can you check the bug is still there ?
>

BTW, I tried the C repro and another bug showed up.

It looks like 4.4.186 misses other fixes :/

[ 180.811610] skbuff: skb_under_panic: text:ffffffff825ec6ea len:156 put:84 head:ffff8837dd1f0990 data:ffff8837dd1f098c tail:0x98 end:0xc0 dev:ip6gre0
[ 180.825037] ------------[ cut here ]------------
[ 180.829688] kernel BUG at net/core/skbuff.c:104!
[ 180.834316] invalid opcode: 0000 [#1] SMP KASAN
[ 180.839305] gsmi: Log Shutdown Reason 0x03
[ 180.843426] Modules linked in: ipip bonding bridge stp llc tun veth w1_therm wire i2c_mux_pca954x i2c_mux cdc_acm ehci_pci ehci_hcd ip_gre mlx4_en ib_uverbs mlx4_ib ib_sa ib_mad ib_core ib_addr mlx4_core
[ 180.862052] CPU: 22 PID: 1619 Comm: kworker/22:1 Not tainted 4.4.186-smp-DEV #41
[ 180.869475] Hardware name: Intel BIOS 2.56.0 10/19/2018
[ 180.876463] Workqueue: ipv6_addrconf addrconf_dad_work
[ 180.881658] task: ffff8837f1f59d80 ti: ffff8837eeeb8000 task.ti: ffff8837eeeb8000
[ 180.889171] RIP: 0010:[<ffffffff821ef26f>] [<ffffffff821ef26f>] skb_panic+0x14f/0x210
[ 180.897162] RSP: 0018:ffff8837eeebf4b8 EFLAGS: 00010282
[ 180.902504] RAX: 0000000000000088 RBX: ffff8837eeeeb600 RCX: 0000000000000000
[ 180.909645] RDX: 0000000000000000 RSI: 0000000000000246 RDI: ffffffff83508c00
[ 180.916854] RBP: ffff8837eeebf520 R08: 0000000000000016 R09: 0000000000000000
[ 180.924029] R10: ffff881fc8abf038 R11: 0000000000000007 R12: ffff881fc8abe720
[ 180.931213] R13: ffffffff82aa9e80 R14: 00000000000000c0 R15: 0000000000000098
[ 180.938390] FS: 0000000000000000(0000) GS:ffff8837ff280000(0000) knlGS:0000000000000000
[ 180.946519] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 0000000080050033
[ 180.952290] CR2: 00007f519426f530 CR3: 00000037d37f2000 CR4: 0000000000160670
[ 180.959447] Stack:
[ 180.961458] ffff8837dd1f098c 0000000000000098 00000000000000c0 ffff881fc8abe720
[ 180.968909] ffffea00df747c00 ffff881fff404b40 ffff8837ff2a1a20 ffff8837eeebf5b8
[ 180.976371] ffff8837eeeeb600 ffffffff825ec6ea 1ffff106fddd7eb6 ffff8837eeeeb600
[ 180.983848] Call Trace:
[ 180.986297] [<ffffffff825ec6ea>] ? ip6gre_header+0xba/0xd50
[ 180.991962] [<ffffffff821f0e01>] skb_push+0xc1/0x100
[ 180.997023] [<ffffffff825ec6ea>] ip6gre_header+0xba/0xd50
[ 181.002519] [<ffffffff8158dc16>] ? memcpy+0x36/0x40
[ 181.007509] [<ffffffff825ec630>] ? ip6gre_changelink+0x6d0/0x6d0
[ 181.013629] [<ffffffff82550741>] ? ndisc_constructor+0x5b1/0x770
[ 181.019728] [<ffffffff82666861>] ? _raw_write_unlock_bh+0x41/0x50
[ 181.025924] [<ffffffff8226540b>] ? __neigh_create+0xe6b/0x1670
[ 181.031851] [<ffffffff8225817f>] neigh_connected_output+0x23f/0x480
[ 181.038219] [<ffffffff824f61ec>] ip6_finish_output2+0x74c/0x1a90
[ 181.044324] [<ffffffff810f1d33>] ? print_context_stack+0x73/0xf0
[ 181.050429] [<ffffffff824f5aa0>] ? ip6_xmit+0x1700/0x1700
[ 181.055933] [<ffffffff82304a28>] ? nf_hook_slow+0x118/0x1b0
[ 181.061617] [<ffffffff82502d7a>] ip6_finish_output+0x2ba/0x580
[ 181.067546] [<ffffffff82503179>] ip6_output+0x139/0x380
[ 181.072884] [<ffffffff82503040>] ? ip6_finish_output+0x580/0x580
[ 181.079004] [<ffffffff82502ac0>] ? ip6_fragment+0x31b0/0x31b0
[ 181.084852] [<ffffffff82251b51>] ? dst_init+0x4b1/0x820
[ 181.090172] [<ffffffff8158da45>] ? kasan_unpoison_shadow+0x35/0x50
[ 181.096437] [<ffffffff8158da45>] ? kasan_unpoison_shadow+0x35/0x50
[ 181.102712] [<ffffffff8254f3ca>] NF_HOOK_THRESH.constprop.22+0xca/0x180
[ 181.109421] [<ffffffff8254f300>] ? ndisc_alloc_skb+0x340/0x340
[ 181.115338] [<ffffffff8254d820>] ? compat_ipv6_setsockopt+0x180/0x180
[ 181.121874] [<ffffffff8254fbc2>] ndisc_send_skb+0x742/0xd10
[ 181.127550] [<ffffffff8254f480>] ? NF_HOOK_THRESH.constprop.22+0x180/0x180
[ 181.134516] [<ffffffff821f2440>] ? skb_complete_tx_timestamp+0x280/0x280
[ 181.141311] [<ffffffff8254e2b3>] ? ndisc_fill_addr_option+0x193/0x260
[ 181.147844] [<ffffffff82553bd9>] ndisc_send_rs+0x179/0x2d0
[ 181.153426] [<ffffffff8251e7df>] addrconf_dad_completed+0x41f/0x7c0
[ 181.159795] [<ffffffff81297f78>] ? pick_next_entity+0x198/0x470
[ 181.165807] [<ffffffff8251e3c0>] ? addrconf_rs_timer+0x4a0/0x4a0
[ 181.171918] [<ffffffff81aab928>] ? find_next_bit+0x18/0x20
[ 181.177504] [<ffffffff81a99ec9>] ? prandom_seed+0xd9/0x160
[ 181.183095] [<ffffffff8251eef5>] addrconf_dad_work+0x375/0x9e0
[ 181.189024] [<ffffffff8251eb80>] ? addrconf_dad_completed+0x7c0/0x7c0
[ 181.195576] [<ffffffff81249d8f>] process_one_work+0x52f/0xf60
[ 181.201468] [<ffffffff8124a89d>] worker_thread+0xdd/0xe80
[ 181.206977] [<ffffffff8265cf0a>] ? __schedule+0x73a/0x16d0
[ 181.212550] [<ffffffff8124a7c0>] ? process_one_work+0xf60/0xf60
[ 181.218572] [<ffffffff8125a115>] kthread+0x205/0x2b0
[ 181.223633] [<ffffffff81259f10>] ? kthread_worker_fn+0x4e0/0x4e0
[ 181.229743] [<ffffffff81259f10>] ? kthread_worker_fn+0x4e0/0x4e0
[ 181.235834] [<ffffffff8266726f>] ret_from_fork+0x3f/0x70
[ 181.241232] [<ffffffff81259f10>] ? kthread_worker_fn+0x4e0/0x4e0