[PATCH v2 09/11] dt-bindings: arm: fsl: Add more Kontron i.MX6UL/ULL compatibles

From: Schrempf Frieder
Date: Tue Oct 29 2019 - 07:28:19 EST


From: Frieder Schrempf <frieder.schrempf@xxxxxxxxxx>

Add the compatibles for Kontron i.MX6UL N6311 SoM and boards and
the compatibles for Kontron i.MX6ULL N6411 SoM and boards.

Signed-off-by: Frieder Schrempf <frieder.schrempf@xxxxxxxxxx>
Reviewed-by: Krzysztof Kozlowski <krzk@xxxxxxxxxx>
Reviewed-by: Rob Herring <robh@xxxxxxxxxx>
---
Documentation/devicetree/bindings/arm/fsl.yaml | 14 ++++++++++++++
1 file changed, 14 insertions(+)

diff --git a/Documentation/devicetree/bindings/arm/fsl.yaml b/Documentation/devicetree/bindings/arm/fsl.yaml
index 1b4b4e6573b5..6d718272725d 100644
--- a/Documentation/devicetree/bindings/arm/fsl.yaml
+++ b/Documentation/devicetree/bindings/arm/fsl.yaml
@@ -162,6 +162,7 @@ properties:
- enum:
- fsl,imx6ul-14x14-evk # i.MX6 UltraLite 14x14 EVK Board
- kontron,imx6ul-n6310-som # Kontron N6310 SOM
+ - kontron,imx6ul-n6311-som # Kontron N6311 SOM
- const: fsl,imx6ul

- description: Kontron N6310 S Board
@@ -170,6 +171,12 @@ properties:
- const: kontron,imx6ul-n6310-som
- const: fsl,imx6ul

+ - description: Kontron N6311 S Board
+ items:
+ - const: kontron,imx6ul-n6311-s
+ - const: kontron,imx6ul-n6311-som
+ - const: fsl,imx6ul
+
- description: Kontron N6310 S 43 Board
items:
- const: kontron,imx6ul-n6310-s-43
@@ -181,6 +188,13 @@ properties:
items:
- enum:
- fsl,imx6ull-14x14-evk # i.MX6 UltraLiteLite 14x14 EVK Board
+ - kontron,imx6ull-n6411-som # Kontron N6411 SOM
+ - const: fsl,imx6ull
+
+ - description: Kontron N6411 S Board
+ items:
+ - const: kontron,imx6ull-n6411-s
+ - const: kontron,imx6ull-n6411-som
- const: fsl,imx6ull

- description: i.MX6ULZ based Boards
--
2.17.1