[PATCH v1 1/1] spi: bcm-qspi: Use platform_get_irq_byname_optional() to avoid error message

From: Rayagonda Kokatanur
Date: Mon Jan 06 2020 - 23:09:32 EST


Use platform_get_irq_byname_optional() instead of platform_get_irq_byname()
to avoid below error message during probe:

[3.265115] bcm_iproc 68c70200.spi: IRQ spi_lr_fullness_reached not found
[3.272121] bcm_iproc 68c70200.spi: IRQ spi_lr_session_aborted not found
[3.284965] bcm_iproc 68c70200.spi: IRQ spi_lr_impatient not found
[3.291344] bcm_iproc 68c70200.spi: IRQ spi_lr_session_done not found
[3.297992] bcm_iproc 68c70200.spi: IRQ mspi_done not found
[3.303742] bcm_iproc 68c70200.spi: IRQ mspi_halted not found

Signed-off-by: Rayagonda Kokatanur <rayagonda.kokatanur@xxxxxxxxxxxx>
---
drivers/spi/spi-bcm-qspi.c | 2 +-
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/drivers/spi/spi-bcm-qspi.c b/drivers/spi/spi-bcm-qspi.c
index 85bad70f59e3..23d295f36c80 100644
--- a/drivers/spi/spi-bcm-qspi.c
+++ b/drivers/spi/spi-bcm-qspi.c
@@ -1293,7 +1293,7 @@ int bcm_qspi_probe(struct platform_device *pdev,
name = qspi_irq_tab[val].irq_name;
if (qspi_irq_tab[val].irq_source == SINGLE_L2) {
/* get the l2 interrupts */
- irq = platform_get_irq_byname(pdev, name);
+ irq = platform_get_irq_byname_optional(pdev, name);
} else if (!num_ints && soc_intc) {
/* all mspi, bspi intrs muxed to one L1 intr */
irq = platform_get_irq(pdev, 0);
--
2.17.1