[PATCH RFT/RFC 44/49] staging: media: zoran: remove test_interrupts

From: Corentin Labbe
Date: Mon Sep 21 2020 - 06:21:42 EST


The test_interrupts function is useless, remove it.

Signed-off-by: Corentin Labbe <clabbe@xxxxxxxxxxxx>
---
drivers/staging/media/zoran/zoran.h | 3 ---
drivers/staging/media/zoran/zoran_card.c | 27 ----------------------
drivers/staging/media/zoran/zoran_device.c | 16 -------------
3 files changed, 46 deletions(-)

diff --git a/drivers/staging/media/zoran/zoran.h b/drivers/staging/media/zoran/zoran.h
index 0246635e0eac..fd27d1968e60 100644
--- a/drivers/staging/media/zoran/zoran.h
+++ b/drivers/staging/media/zoran/zoran.h
@@ -345,7 +345,6 @@ struct zoran {
struct zoran_buffer_col jpg_buffers; /* MJPEG buffers' info */

/* Additional stuff for testing */
- int testing;
int jpeg_error;
int intr_counter_GIRQ1;
int intr_counter_GIRQ0;
@@ -372,8 +371,6 @@ struct zoran {
int running;
int buf_in_reserve;

- wait_queue_head_t test_q;
-
dma_addr_t p_sc;
__le32 *stat_comb;
dma_addr_t p_scb;
diff --git a/drivers/staging/media/zoran/zoran_card.c b/drivers/staging/media/zoran/zoran_card.c
index 530dd326ad94..3bfeb1e00563 100644
--- a/drivers/staging/media/zoran/zoran_card.c
+++ b/drivers/staging/media/zoran/zoran_card.c
@@ -853,31 +853,6 @@ void zoran_open_init_params(struct zoran *zr)
pci_err(zr->pci_dev, "%s internal error\n", __func__);

clear_interrupt_counters(zr);
- zr->testing = 0;
-}
-
-static void test_interrupts(struct zoran *zr)
-{
- DEFINE_WAIT(wait);
- int timeout, icr;
-
- clear_interrupt_counters(zr);
-
- zr->testing = 1;
- icr = btread(ZR36057_ICR);
- btwrite(0x78000000 | ZR36057_ICR_IntPinEn, ZR36057_ICR);
- prepare_to_wait(&zr->test_q, &wait, TASK_INTERRUPTIBLE);
- timeout = schedule_timeout(HZ);
- finish_wait(&zr->test_q, &wait);
- btwrite(0, ZR36057_ICR);
- btwrite(0x78000000, ZR36057_ISR);
- zr->testing = 0;
- pci_info(zr->pci_dev, "Testing interrupts...\n");
- if (timeout)
- pci_info(zr->pci_dev, ": time spent: %d\n", 1 * HZ - timeout);
- if (zr36067_debug > 1)
- print_interrupts(zr);
- btwrite(icr, ZR36057_ICR);
}

static int zr36057_init(struct zoran *zr)
@@ -891,7 +866,6 @@ static int zr36057_init(struct zoran *zr)

init_waitqueue_head(&zr->v4l_capq);
init_waitqueue_head(&zr->jpg_capq);
- init_waitqueue_head(&zr->test_q);
zr->jpg_buffers.allocated = 0;
zr->v4l_buffers.allocated = 0;

@@ -968,7 +942,6 @@ static int zr36057_init(struct zoran *zr)
zoran_init_hardware(zr);
if (zr36067_debug > 2)
detect_guest_activity(zr);
- test_interrupts(zr);
if (!pass_through) {
decoder_call(zr, video, s_stream, 0);
encoder_call(zr, video, s_routing, 2, 0, 0);
diff --git a/drivers/staging/media/zoran/zoran_device.c b/drivers/staging/media/zoran/zoran_device.c
index 7634d94f9359..ae4abf8ffa36 100644
--- a/drivers/staging/media/zoran/zoran_device.c
+++ b/drivers/staging/media/zoran/zoran_device.c
@@ -1099,22 +1099,6 @@ irqreturn_t zoran_irq(int irq, void *dev_id)
struct zoran *zr = dev_id;
unsigned long flags;

- if (zr->testing) {
- /* Testing interrupts */
- spin_lock_irqsave(&zr->spinlock, flags);
- while ((stat = count_reset_interrupt(zr))) {
- if (count++ > 100) {
- btand(~ZR36057_ICR_IntPinEn, ZR36057_ICR);
- pci_err(zr->pci_dev, "IRQ lockup while testing, isr=0x%08x, cleared int mask\n",
- stat);
- wake_up_interruptible(&zr->test_q);
- }
- }
- zr->last_isr = stat;
- spin_unlock_irqrestore(&zr->spinlock, flags);
- return IRQ_HANDLED;
- }
-
spin_lock_irqsave(&zr->spinlock, flags);
while (1) {
/* get/clear interrupt status bits */
--
2.26.2