ฉันรอให้คุณตอบข้อความแรกของฉัน , Do you read English ?

From: t::
Date: Tue Nov 16 2021 - 12:30:02 EST