[PATCH v8 0/5] mxs-lradc: Split driver into MFD

From: Ksenija Stanojevic
Date: Sun Oct 23 2016 - 11:19:18 EST


Split existing driver mxs-lradc into MFD with touchscreen and
IIO part.

Tested on I.MX28.

Ksenija Stanojevic (5):
mfd: mxs-lradc: Add support for mxs-lradc MFD
iio: adc: mxs-lradc: Add support for adc driver
input: touchscreen: mxs-lradc: Add support for touchscreen
iio: adc: mxs-lradc: Remove driver
mfd: Move binding document

.../devicetree/bindings/iio/adc/mxs-lradc.txt | 47 -
.../devicetree/bindings/mfd/mxs-lradc.txt | 47 +
drivers/iio/adc/Kconfig | 27 +-
drivers/iio/adc/Makefile | 2 +-
drivers/iio/adc/mxs-lradc-adc.c | 845 ++++++++++
drivers/iio/adc/mxs-lradc.c | 1750 --------------------
drivers/input/touchscreen/Kconfig | 10 +
drivers/input/touchscreen/Makefile | 1 +
drivers/input/touchscreen/mxs-lradc-ts.c | 743 +++++++++
drivers/mfd/Kconfig | 17 +
drivers/mfd/Makefile | 1 +
drivers/mfd/mxs-lradc.c | 249 +++
include/linux/mfd/mxs-lradc.h | 203 +++
13 files changed, 2130 insertions(+), 1812 deletions(-)
delete mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/iio/adc/mxs-lradc.txt
create mode 100644 Documentation/devicetree/bindings/mfd/mxs-lradc.txt
create mode 100644 drivers/iio/adc/mxs-lradc-adc.c
delete mode 100644 drivers/iio/adc/mxs-lradc.c
create mode 100644 drivers/input/touchscreen/mxs-lradc-ts.c
create mode 100644 drivers/mfd/mxs-lradc.c
create mode 100644 include/linux/mfd/mxs-lradc.h

--
1.9.1